שיווק עסקי מאמרים

כדאיות השקעה בקידום

מדד כספי מהשקעה בשיווק דיגיטלי

איך ניתן לחשב מדד כספי משיווק דיגיטלי, מהם הכלים להפקת מדד כספי של השקעות כספיות שנעשו בגין מכירה .אחד הנושאים המורכבים בשיווק דיגיטלי הוא בחינת מדידת האפקטיביות וההצלחה הכספית מהפעילויות הנעשות באתר הדיגיטלי. איך ניתן לבחון את כדאיות ההשקעה הכספית,  כלומר מהו הקריטריון שניתן למדוד השקעה כספית מקמפיין / או כל מכירה אחרת מול ההשקעה הכספית שנעשתה עבורו.

קראו עוד »
גלילה למעלה