יעוץ בניהול סיכונים

ניהול סיכונים עסקיים

ניהול סיכונים עסקיים הוא אחד מתחומי ההתמחות העיקריים של חברת טקטרנדס.
ניסיוננו בפרוייקטי ניהול סיכונים עסקיים  כולל חברות ועסקים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, במגזרי התעשייה, המסחר והשירותים.
הניסיון הנצבר שלנו בעבודה עם חברות מהסקטורים השונים, והתמחותנו בתחומי אסטרטגיה , שיווק, פיננסים, תפעול, שרשרת אספקה ומערכות מידע מאפשר לנו הבנה עמוקה ויכולת ניתוח אמינה ומדויקת של זיהוי הסיכון ניתוחו, הגדרת השלכותיו, הקמת מערך מדדים המעניקים שליטה ובקרה על הפעילות העסקית למזעור הסיכון המידיים, וכלי עבודה מעשיים להקטנתם ונטרול הסיכונים העתידיים.

עיקר הכשלים הארגוניים להצליח בתוכנית לניהול הסיכונים מתבטאים בדרכי היישום ע"י הארגון או העסק.

טקטרנדס פתחה מתודולוגיה אפקטיבית ומעשית שבאמצעותה מתבצעת ומיושמת תוכנית לניהול סיכונים עסקיים בהצלחה מרובה.

מה זה סיכון עסקי

סיכון עסקי מוגדר כאפשרות שמספר אירועים או אירוע בודד (פנימיים או חיצוניים לחברה) עם הסתברות גבוהה עד נמוכה להתממשות, כולל סיכונים המוגדרים כ"ברבורים שחורים" יגרום לפגיעה ביכולת העסק או החברה לעמוד ביעדים ובמטרות העסקיים.

סוגי סיכונים עסקיים עיקריים

ניתן לחלק את סוגי הסיכונים למספר קבוצות.

סיכונים אסטרטגיים 

 • תחרות
 • שינויים טכנולוגיים
 • מצב גיאופוליטי
 • פגיעה בשיווק
 • פגיעה במכירות
 • גורמים חיצוניים
 • יעילות התהליכים העסקיים

סיכוני ציות

 • העדר ציות לרגולציה או להוראות דירקטוריון
 • חוזים עם עובדים או נותני שירות

סיכונים תפעוליים

 • IT
 • סביבתיים
 • משאבי אנוש
 • קבלנים וספקים
 • חוקים
 • מעילות
 • רכישות

סיכונים פיננסיים 

 • סיכוני ריבית
 • ביטוחים
 • סיכוני שער
 • סיכון מניות

התמורה  לעסק מייעוץ בניהול סיכונים

התמורה לה זוכה העסק המיישם  מערך לניהול סיכונים מתבטאת במספר היבטים:

 • הקטנת הסיכונים והשלכותיהם הכלכליות על העסק
 • הפיכת ניהול הסיכונים לחלק אינטגרלי בתפיסת הניהול של מנהלי העסק והעובדים 
 • שיפור הביצועיים העסקיים  
Scroll to Top