אשראי ומענקים

חשיבות גיוס אשראי לעסק

כל עסק זקוק לתזרים מזומנים יציב וקבוע שיספק את הצרכים לפעילותו השוטפת. עסק הפועל בצורה תזרימית נכונה יודע לשמר את מסגרת האשראי הקיימת ולפתח אותה לאורך זמן.
לעיתים קרובות, קיימת חריגה בתזרים שמקורו בפעילות השוטפת ומאלץ את העסק לצמצם בתקציבים שונים או לגיס הון מפעילויות שאינן קשורות לעסק.

גיוס אשראי אינו מוגבל רק לעסקים קטנים, עסקים בהקמה או בקשיים, גם עסקים גדולים שאינם נתונים בקשיים זקוקים לאשראי על מנת לצמוח, להתרחב, להכניס טכנולוגיה חדשה או ערוץ פעילות חדש.

פעילות טקטרנדס בגיוס אשראי מתמקדת:

 • גיוס אשראי לפתיחת עסק חדש
 • גיוס אשראי להרחבת עסק קיים וניצול הזדמנויות עסקיות
 • גיוס אשראי לעסקים בקשיים
 • גיוס אשראי להתרחבות פעילות ייצורית או חדשנות טכנולוגית

מקורות לגיוס כספים

טקטרנדס מסייעת ומלווה את לקוחותיה בכל שלבי גיוס הון מהמקורות הבאים:

 • אשראי והלוואות מבנקים
 • חברות אשראי ומימון חוץ בנקאי
 • גיוס הון ממשקיעים פרטיים
 • גיוס הון משותפים חדשים לעסק
 • גיוס הון מקרנות סיוע לעסקים וקרנות הון סיכון
 • גיוס הון מקרנות ממשלתיות שונות כמו הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים וקרנות בערבות מדינה
 • סיוע בקבלת מענקים ממשרד הכלכלה ומהרשות לחדשנות
 • סיוע בקבלת הלוואות מקרנות פילנטרופיות

תרומת טקטרנדס בגיוס הון ואשראי ללקוחותיה

התרומה העיקרית של חברת טקטרנדס ללקוחותיה בגיוס אשראי והון חוזר, היא פועל יוצא מהניסיון וההכרה המעמיקה של החברה את השוק והעולם העסקי, יכולתנו לבחינת צרכי העסק, יכולתנו ללוות את החברה במשא ומתן עם מקורות ההון. נשמח לעמוד לרשותכם בסיוע. צרו אתנו קשר.

Scroll to Top