ארגון ופיתוח עסקי

מהו יעוץ ארגוני ופיתוח עסקי?

יעוץ ארגוני נחשב לנושא "הרך" בעולם הניהול. ניסיוננו מראה שזה אחד מהנושאים הקשים והמאתגרים בייעוץ העסקי. המתודולוגיות בהן אנו משתמשים ואופן היישום תרמו רבות בשיפור התהליכים העסקיים ללקוחותינו.

יעוץ הארגוני ופיתוח עסקי עוסקים בתהליכים ומשימות לשם קידום מטרות ארגוניות ומשלב דיסציפלינות ניהוליות, כלכליות, תעשייתיות, שיווקיות וארגוניות. המטרות של תהליכי אלה יכולות להיות כלליות (הגדלת הכנסות החברה) או רחבות מאוד (פיתוח עסק לרשת ארצית) או ספציפיות ומוגדרות (השקת מוצר חדש או פניה למגזר לקוחות חדש). 

במבט החוצה מביא תהליך הייעוץ בחשבון את האיומים וההזדמנויות אותם מייצרת הסביבה העסקית שבה פועלת החברה , השינויים העתידיים המתהווים בסביבה זו והתגובות  המתגבשות לשינויים אלה. 

במבט פנימה לתוך החברה, תהליך הייעוץ מסייע להביא לגיוס משאבי הארגון באופן היעיל ביותר תוך שימור ופיתוח ההון האנושי וייעול התהליכים במטרה לעמוד במטרות ויעדי הארגון, כל זאת תוך התמודדות נכונה עם האיומים וההזדמנויות.

יעוץ ארגוני ופיתוח עסקי שאנו מציעים:

תכנון ושיפור תהליכים עסקיים בארגון בא לפשט ולייעל תהליכים עסקיים וניהוליים. תחומי היעוץ שלנו כוללים:

 • איסוף נתונים, תכנון ויישום מערכות לניהול ידע בארגון
 • לימוד מצב קיים וניתוח נתונים
 • הגדרת הבעיות בתהליך והצגתם בצורה כמותית
 • הגדרת הפתרונות לשיפור התכנון לתהליכים עסקיים, בחינת השפעתם על תהליכים משיקים וקביעת מדדי בקרה לביצועם
 • בניית תכנית עבודה ליישום התהליך המוצע.
 • בחינת תהליכי קבלת החלטות ושיפורם
 • שינוי ארגוני –  תכנון מבנה ארגוני התואם את הדרישות העסקיות והתפעוליות של החברה והסביבה העסקית בה היא פועלת
 • הגדרת תפקידים – הגדרת תפקידים של כל אחד מהמנהלים והעובדים במסגרת תפקידם בארגון והתפקיד המוקצה להם במבנה הארגוני.
 • תיקנון כוח אדם
 • גיבוש עובדים – לשיפור התנהגות ארגונית.
 • פיתוח מנהלים – פיתוח כישורי ניהול של מנהלים קיימים ועובדים בעלי פוטנציאל ניהולי. פעילות זו מאפשרת קידום מנהלים ועובדים בארגון תוך חיזוק השדרה הניהולית של הארגון. פיתוח והדרכת מנהלים מאפשרת העצמה בתפקידי הניהול על ידי פיתוח יכולת ההנעה וההשפעה בתפקידם הניהולי השונים בארגון. הצלחת תהליך פיתוח מנהלים מותנית באיתור מנהלים ועובדים בעלי פוטנציאל ומוטיבציה להנהיג ויצירת סביבת התפתחות מתאימה בארגון.
 • ניהול ידע בארגון
 • ניהול השינוי בארגון
 • תכנון והגדרת הניהול האיכותי בחברה כולל הכנסת תקנים ונהלים

הגדרת תפקידים בארגון

הגדרת תפקידים בארגון הינו שלב הנעשה במסגרת הייעוץ הארגוני. מטרתו של השלב הוא להגדיר לכל אחד מהעובדים והמנהלים את מסגרת תפקידם ותחומי האחריות המוקצים להם בארגון ע"מ להביא את תפוקת הארגון לרמה הגבוהה ביותר.

טקטרנדס מסייעת בתהליכי ארגון ופיתוח עסקי

תוצרי הליווי בייעוץ הארגוני והפיתוח העסקי שטקטרנדס  מסייעים לחברה לעמוד ביעדים אותם קבעה לעצמה, תוך יכולת התבוננות החוצה ובחינת הסביבה העסקית בה היא פועלת ומבט פנימה אל החברה ויכולותיה. להסדיר את יכולותיה ולשמור על ההישגים לאורך זמן.

Scroll to Top