תעשיה תהליכית

מפעל תעשייתי השואף להצליח ולשרוד לאורך זמן חייב להתנהל בפורמט דינמי וצמוד לשינויים והתחלופות בשוק מחובתו להיות מסוגל לתת מענה לאתגרי ניהול והתמודדות עם נושאים כגון: השקעות הוניות בציוד ובתהליכי ייצור, תחרות גוברת והתפתחות טכנולוגית, תקינות מחמירות, מקסום אפקטיביות של ציוד, ניצול חומרי גלם.

טקטרנדס בעלת ניסיון נרחב בתעשייה התהליכית ונותנת מענה לכלל  תחומי הפעילות המשפיעים בשיפור התפעולי בארגון כגון: בקרה ותכנון הפעילות בייצור השוטף, יישום תהליכי ייצור חדשנים, יישום תהליך השינוי, יישום שרשרת האספקה, יישום חדשנות הנדסית, הגדלת היעילות המפעלית, ניהול רצפת הייצור, ממשקים ישירים למערכת מידע, ניהול משאבים וחומרי גלם, התאמת המפעל לייצור מסיבי לפרקי זמן או תקופות, ושינוי תכולת ייצור בהתאם לדרישות השוק.

 • אור-פק 22 בע"מ
 • ברום
 • לומיניס
 • מכתשים
 • מסד זילבר
 • מפעלי ים המלח
 • נייר חדרה
 • סינאל
 • פז תעשיות נפט
 • קיסריה פולימרים
 • רותם אמפרט נגב
 • תדביק
 • פאר פארם
 • תע"ש