תוכנית עסקית לשנה פיננסית חדשה

האם חייבים תוכנית עסקית לשנה פיננסית חדשה?

תוכנית עסקית לשנה הפיננסית החדשה נעשית מסגרת הרבעון האחרון של השנה, שבה נעשה מאמץ אחרון לסגירת מוצלחת של השנה פיננסית. בחברות בינוניות וקטנות חסרים המשאבים לנהל שתי פעילויות במקביל: 

 • המשך הפעילות השוטפת
 • מאמץ תכנוני לשנה הבאה

לצערנו מצאנו כי בהרבה חברות בינוניות לא קיימת בכלל תוכנית עסקית לשנה החדשה – נתון זה עלה תוך כדי תהליך האבחון העסקי שנעשה בחברות אלה. 
לשאלתנו כיצד נקבעו מטרות לחודש ינואר והאם הן נגזרו מתוך תוכנית עסקית שנתית, נענינו בתשובות מתחמקות של "מה תיתן לי תוכנית עסקית שנתית? או "אצלי הכל בראש", וגם, "הדברים משתנים במהירות למה לנו להשקיע בתכנון?" כמובן שלא הרחבנו לשאלה האם קיימת בכלל תוכנית אסטרטגית…..

הדהימה אותנו העובדה שהתשובות ניתנו על ידי בעלי עסקים הקיימים בממוצע מעל חמש שנים, כשהמשותף לרובם הוא ניהול אינטואטיבי הנעשה על בסיס החלטות המתקבלות לטווח הקצר ומתבססות על אינפורמציה חלקית.

מבחינה פיננסית רוב החברות נעו סביב נקודות האיזון או למטה מזה. חברות שהיו מעט מעל נקודת האיזון היו כאלה שהצליחו להתמקד בנישה של תחרות שיווקית קטנה יחסית.

טיפים לתכנון השנה החדשה ולא רק לשנה החדשה

במידה והדברים נראים לך מוכרים, אני מבקש לשתף אותך במקבץ המלצות:

 • צור מטה חברה אשר ישמש כקבוצת תכנון ובקרה המבוססת על אנשים מובילים בחברה.
 • קבע בעזרת המטה שהוקם היכן צריכה החברה להיות בעוד שלש שנים וכיצד היא מתכננת להגיע לשם. בתכנון זה יש להביא בחשבון את הסביבה העסקית שבה פועלת החברה ואת האיומים וההזדמנויות שסביבה זו יוצרת , ולכלול בכך את המתחרים.
 • כנגזרת מכך יש לקבוע היכן החברה צריכה להיות בסוף דצמבר של שנה זו ולקבוע את היעדים של מחזור המכירות השנתי והרווח הצפוי.
 • מתוך המטרות השנתיות של החברה יש לגזור את המטרות לכל אחת מהפונקציות הבאות:
  • שיווק
  • מכירות
  • כספים
  • פיתוח והנדסה
  • תפעול
  • משאבי אנוש
  • מערכות מידע
 • יש לגזור עבור כל אחת מהפונקציות מטרות חודשיות מתוך התוכנית העסקית השנתית.
 • יש להגדיר את המשמעויות הנגזרות מהמטרות שנקבעו מבחינת המשאבים (כ"א, כספים, מערכות מידע, שטחים, אמצעי ייצור, תהליכי עבודה), לאחר בחינת המשמעויות וביצוע איזונים נדרשים, תרגם משמעויות אלה לתכנית עבודה הכוללת תקציב ליישום, תוך כדי תכנון ציר זמן מוגדר מראש כולל אבני דרך לבקרה.
 • יש לקבוע מדדי בקרה לבחינת העמידה של כל פונקציה במטרות שנקבעו לה.
 • יש לוודא קיום פעולה מתקנת לכל סטייה מהתוכנית ולבקר את תוצאות פעולות התיקון.
 • יש לכנס מטה חברה בתדירות קבועה מראש ובהתאם לדרישות. יש להקפיד על פגישת מטה חברה בתחילת כל חודש, במטרה לסכם את העמידה ביעדים בחודש החולף ולהתוות דרישות לחודש הקרוב והחודשים הבאים בהתאם לשינויים בסביבה העסקית.
 • יש לנהל תזרים מזומנים המתוכנן לפחות לשלושה חודשים מתגלגלים קדימה. יש לנהל את תזרים המזומנים על בסיס יומי.
 • יש להתאים את התוכנית השנתית לארועים של הסביבה העסקית.

אסיים  במשפט סיני חכם " באם לא תכוון את הגה הספינה – היא תשוט לכל כיוון  בה הרוח תנשוב במפרשיה".

ישנם מספיק שרטונים באוקיינוס העסקי עליהם יכולה ספינתך לעלות! תכנון נכון יעזור לך להימנע מפגיעה בהם!

התוכנית העסקית השנתית הנה קביעת הכיוון לעסקך. כמנהיג עסקי אתה חייב לקבוע כיוון ומטרה ולהוביל להשגתה. קיימת סבירות גבוהה שאם תנהג כך, חודש ינואר ושאר חודשי השנה יסתיימו קרוב לתכנון העסקי אותו הכנת ולהתאמות שבצעת בהתאם לשינויים החלים בסביבה העסקית.

מאמרים נוספים