רשויות מוניציפליות

ניסיוננו והבנתנו המעמיקה בייעול תהליכים עסקיים וארגונים משרתים את תרומתנו לרשויות מוניציפליות והמגזר הציבורי.

הסיוע מתבסס על התווית דרך לעמידה ביעדים ובאתגרים הייחודים שכולל: בחינה ארגונית המנתחת את ההיבטים הארגונים של הרשות, בחינת האסטרטגיה העסקית כולל קביעת יעדים ומטרות, בחינת המבנה הארגוני והתאמתו לפעולות הרשות לתהליכי העבודה, ומאפייני התרבות הארגונית כל זאת תוך התייחסות לתפיסת השירות והסתגלות מתמדת להתחדשות וציפיות הציבור והתמודדות עם השינויים הנובעים מהתפתחות טכנולוגיות.

בתחום פעילותנו ברשויות מקומיות נכללו הנושאים הבאים: פיתוח עסקי, בחינת המערך העסקי, שיפור תהליכי עבודה ושרשרת האספקה,  בחינת היתכנות למיקור חוץ של שירותים ומערכות מידע,  שיפור תהליכי עיתוד וניהול מלאי, הכנת מכרזים, בניית תוכנית אב למחשוב, יישום מערכות ERP, יישומי מערכות CRM לשיפור השירות לתושב, סיוע בתכנון להתייעלות אנרגטית 

  • עיריית בת ים
  • עיריית הרצליה
  •  עיריית קרית אונו
  • עיריית רמת גן
  • עיריית תל אביב
  • חברה כלכלית אשקלון
  • חברה כלכלית דרום הר חברון
  • מועצה מקומית גוש קטיף