תפיסות בניהול לשיפור ביצועים סרטון להעשרה

תפיסות בניהול לשיפור ביצועים

תפיסות ניהול ושיפור ביצועים המוטמעים באופן שגרתי ושזור בתשתית הארגונית, תהליכי העבודה, ממשקי העבודה, בעלי תפקידים, אסטרטגיה עסקית ועוד, יפיקו את התפוקות הטובות ביותר לארגון לעומת ארגון המנהל את שיפור הביצועים באופן נקודתי או תקופתי.

בארגונים שמטמיעים כלי ניהול המביא לשיפור ביצועים קיימת תחושת מסוגלות בקרב העובדים וההנהלה ומחויבות למטרות ויעדים אישיים וארגונים.

איך לעשות זאת?

מאמרים נוספים