איזון קווי ייצור סרטון להעשרה

איזון קווי ייצור 

לאיזון קווי ייצור או קו ייצור יש משמעות רבה בהקשר של יעילות וניצול התפוקה של קו הייצור. תכנון קו הייצור כולל שיטות שונות המשמשות בייצור המוצרים השונים כדי שיעמדו באיכות ובמשאבים הנדרשים. בתעשייה העכשווית גורם איזון קווי הייצור הוא מרכיב הכרחי וחשוב בתכנון ובפיקוח על הייצור והגדלת היעילות והתפוקה.

מטרת איזון קווי ייצור

  • חלוקה שווה של עומסי עבודה בין תחנות העבודה
  • מניעת צווארי בקבוק בזרימת העבודה לאורך קווי הייצור
  • הקטנת זמן מחזור ליחידה
  • הקטנת מלאי ביניים בתהליך

איך לעשות זאת?

מאמרים נוספים