פיננסים

לטקטרנדס יעוץ וניהול בע"מ ניסיון רב בתכנון , ליווי והדרכה בתחום הפיננסי כלכלי לצורך שיפור היעילות הפיננסית והתפעולית. 

הבעיות העיקריות בתחום הפיננסי וכלכלי בעסקים נובעות מהעדר תכנון עסקי פיננסי התואם את העסק,  ניהול פיננסי שאינו ממוקד ועקבי,  בקרה רציפה ועקבית של תזרים המזומנים, ניהול כושל של הון חוזר, העדר תוכנית עבודה מסודרת.

הייעוץ הפיננסי כלכלי כולל: תכנון פיננסי הנגזר מהתוכנית האסטרטגית, תכנון וניהול תזרים מזומנים, תכנון בקרה תקציבית כולל דוחות ניהוליים ובקרת מרכזי רווח, הערכה והכנת תוכנית של הכנסות והוצאות לפעילות העסקיות, תמחיר מוצרים ושירותים, גיוס אשראי בנקאי, חוץ בנקאי, קרנות, מענקים, כתיבת תוכניות עסקיות, בדיקת כדאיות כלכלית ועוד.

  • Deutsche Bank Germany
  • אמריקן אקספרס
  • בנק דיסקונט
  • בנק הפועלים
  • ישראכרט
  • שטיינמץ עמינח רו"ח