עסק משפחתי – ניהול אתגרי

עסק משפחתי – ניהול שהוא אתגר ייחודי

בעסק משפחתי קיימים קונפליקטים רבים שאינם מצויים בעסקים רגילים, הדרך של קבלת החלטות, ארגון העסק, חוסר תקשורת, התאמה לתפקידים וכישורי עבודה ועוד רבים מאפיינים את העסק המשפחתי.

חזון ומטרה

חזון ומטרה ותכנון לתווך ארוך יכולים לזהות קונפליקטים מראש.
התכנון בעסק משפחתי שונה מהמקובל בעסקים רגילים. ההבדל נובע מהצורך לשלב שיקולים וצרכים של המשפחה יחד עם המערכת העסקית

בעיות אישיות ורגשיות

מצב משפחתי, כלכלי, בריאותי או בעיות אחרות יוצרות מערבולות רגשיות העלולים להשפיע בקבלת החלטות. לעיתים כשצריך שיקול עסקי טהור וקר חילוקי דעות אישיות, תחרותיות וחוסר תקשורת עלולים להפוך למריבות טעונות ולהשפיע על שרידות העסק.

הגדרת תפקידים

בעסק משפחתי קיימת נטייה להגדיר תפקידים באופן כללי, לפעמים תוך "הנחתות לתפקיד", ללא ערך מוגדר חד ומשמעי . מצב זה גורם לרוב לבעיות בקבלת החלטות סרבול וסכסוכים. לרוב ההיררכיה המשפחתית ממשיכה גם לתוך העסק גם כאשר בעלי התפקידים חסרים את הכישורים הנדרשים. הגדרת תפקידים עמומה מובילה ליצירת התנגדויות, תחרותיות.

התאמה וכישורי עבודה

מתוך רצון לטפח ולהכניס בני משפחה כממשיכי העסק, לעיתים מתמנה אדם לתפקיד מפתח בעסק שאינו בעל ניסיון וכישורים הולמים שהיו נדרשים מכל עובד שכיר שהיה נקלט מבחוץ. חוסר בכישורים הולמים לתפקיד יכול להסב נזקים עקב טעויות מחוסר ידע והבנה שאיש מקצוע היה נמנע לבצעם.

פורמאליות חוקים והרגלי עבודה

בעסק בתפקידים מוגדרים באופן שונה מהתפקידים בחוג המשפחה, חוסר הפורמאליות בבית וכללי ההתנהגות הביתיים שונים בהכרח מחוגי העסק והתנהלותו. לכן צריך להיות קיימת הפרדה בין ההתנהלות העסקית וביתית, ע"י הגדרה ברורה של התפקידים בעסק.

תוכנית עבודה ונהלי עבודה

הסתמכות על הקשר וההיררכיה המשפחתית יוצרים מצב שתוכניות עבודה ונהלי עבודה אינם מוגדרים או חסרים כך שהעסק פשוט מופעל כמקור לפרנסה ולא כיעד לשגשוג.

התנגדות לשינויים

בעסק משפחתי לרוב הדעות מוכרות וצפויות, או דפוסי ההתנהגות קשורים למסורת ארוכת שנים שאתה קל ונוח להמשיך ולהימנע מביצוע שינויים מחויבי מציאות עסקית משתנה. לכן יציאה מהאחידות או קבלת דעה אובייקטיבית הסותרת את הדעה הקבועה קשה. עקב כך העסק עלול להפסיד הזדמנויות עסקיות או להיקלע למשברים.

כספים תגמול ושכר

גמול כספי יכול להביא להקצנה ולקונפליקטים בעסק המשפחתי. גובה שכר, בונוסים, הטבות כספיות וכל הטבה אחרת, מי הקובע והמחליט, מי מקבל וכמה, כאשר אין מענה הגיוני ומניח את הדעת בעיקר עקב חוסר בחומר כתוב והחלטות חד משמעיות.

עמימות תקשורתית

משברים ותסיסות נוצרים בעסק משפחתי כאשר יש חוסר בהירות ביחס לתקוות, כוונות, ציפיות וצרכים, אי אמירת האמת,  וכאשר התקשורת דלה ואין שקיפות בין האנשים, או עמימות של התפקיד.

 גיוס הון

בעסק משפחתי בניגוד לחברות ועסקים רגילים קיימת מוגבלת בגיוס הון. הקשיים נובעים מכך שבני המשפחה אינם מעוניינים לדלל את אחזקותיהם בעסק וכך בגיוס הון לפרויקטים חיצוניים קיים החשש של אובדן שליטה בעסק והאילוץ  לדווח לזרים על תוצאות פיננסיות ושיטות ניהול

מאפייני עסק משפחתי

ערכים  – חזון העסק ומערכת הערכים מועברים לדור ההמשך וקובעים את דמות העסק. אם אין חזון ברור שמאחד את המשפחה גדלים הסיכויים לקונפליקטים המסכנים את קיום העסק. משפחה שמסוגלת להגדיר מטרות עקרונות וקווים מנחים נותנת לעסק תשתית חזקה ליתרון תחרותי והתמדה לטווח הארוך.

מסורת ואמינות – שם המשפחה כרוך במותג העסקי. לקוחות מעדיפים לעשות את עסקיהם עם חברה ותיקה הידועה ביציבותה ואמינותה הנותנת רמת שירות איכותית גבוהה מיומנת ואחראית. הבדל זה מקנה יתרון תחרותי, אך גם משמש אתגר להמשך שימור ניהול העסק והשליטה של המשפחה לאורך זמן.

מחויבות וידע – הקשר של בני משפחה המועסקים בעסק, הופך באופן טבעי למסירות מחויבות ואחריות לשאת בעול. דור ההמשך גדל תוך כדי לימוד העסק ורוכש הבנה על הפעילויות והצרכים שגובשו במשך השנים, והמידע העסקי שנאגר.

לקיחת סיכונים – עסקים משפחתיים לרוב הם בעלי זיקה  נמוכה בלקיחת סיכונים והימנעות מביצוע פעולות העלולות לגרום להפסדים לכן רמת המינוף נמוכה מזו שקיימת בעסקים בחברות ציבוריות.

תכנון לטווח ארוך – להבדיל מהרדיפה אחר רווחים ועמידה בתחזיות המאפיינים את החברות הציבוריות, בעסק משפחתי המשכיות העסק והעברתו לדור הבא עומד בראש סדר העדיפויות. תכנון אסטרטגי לטווח הארוך מאפשר לעסק משפחתי את האפשרות להתמודד עם אירועים בלתי צפויים.

קבלת החלטות – החלטות בעסק משפחתי מתקבלות "בשולחן האוכל" של המשפחה, כך שקיים יתרון של קבלת החלטה עסקית מהירה. אך כאשר תחומי האחריות אינם ברורים, תהליך קבלת ההחלטות מוגבל ונוטה להישחק באופן משמעותי.

יציבות – בעסקים משפחתיים רמת התחלופה של אנשי מפתח והעובדים נמוכה. העסקים המשפחתיים נוטים לשמור על עובדיהם ולהימנע מפיטוריהם גם בתקופות כלכליות קשות.

לקשר בין המשפחה לעסק יש השפעה על קבלת החלטות וביצועי העסק, הקונפליקטים הנובעים מיחסי המשפחה והפעילות העסקית הופכים את העסקים המשפחתיים לפגיעים במספר נקודות:

מעבר בין דורי

מחקרים מראים כי רק אחת מכל שלש משפחות מצליחה להעביר את השליטה בעסק המשפחתי לדור הבא. ברוב המקרים העסק מתמוטט או נמכר אחרי שהדור הוותיק עוזב. הסיבה המרכזית היא העדר כלים ניהוליים לביצוע תהליך מעבר בין הדורות. כלים כמו תוכנית אסטרטגית או ניתוח סיכונים במתכונתם הקיימת או במודלים עסקיים בתחום החשבונאות מתעלמים מהבעיות הייחודיות של עסק משפחתי  כמו קונפליקטים משפחתיים,  פערי ציפיות ועוד. זיהוי והבנה של הגורמים הקריטיים המביאים להצלחה או כישלון יהוו את הדרך למעבר מדור לדור.

תאום ציפיות

בן משפחה נוטה להגיב באופן אמוציונלי וקיצוני כאשר מתעוררת סיטואציה שאינה מתאימה לציפיותיו. קיום ציפיות לא ראליות או סותרות יכולה להוות כישלון בהעברה הבין-דורי,  לכן תאום ציפיות הינו גורם קריטי להצלחת המעבר בצורה מעשית.

תקשורת ושיתוף פעולה

תקשורת ושיתוף פעולה הכרחיים להצלחת תהליך המעבר הבין-דורי  ובסיס לתפקוד יעיל ולהישגים עסקיים.

קבלת החלטות והתאמת בני המשפחה לתפקיד

הידיעה כי לכל אחד מילדי דור ההמשך "יהיה מקום בעסק" יוצרת מחויבות להצטרף לעסק גם כאשר אין התאמה או אופציית "בטחון". דור המשך יגיע לעסק ויקבל תפקידים ניהוליים למרות חוסר ניסיון כישורים וידע וכך יסבו נזקים לעסק המשפחתי. לכן קביעת כללים ברורים מראש לגבי ההכשרה והניסיון ימנעו סכסוכים, אי הבנות ונזקים לעסק.

צמיחת העסק

במקרים בהם המשפחה גדלה מהר מהעסק המשפחה חייבת לנהל בו זמנית את הפעילות העסקית יחד עם תהליך המעבר מדור לדור. כאן צריכה לבוא היכולת להתחדש, ללמוד, לחדור לשוקים חדשים, לחדש מוצרים, כדי שכל בני המשפחה יוכלו לקחת חלק בעסק.

יתרונות במיסוי לעסק המשפחתי

עסק משפחתי מוגדר כחברה לכל עניין ודבר. היתרון מבחינת רשויות המס בחיוב העסק המשפחתי הוא כנישום יחיד. מצב זה מאפשר לעסק ליהנות מכך שהעובדים שהם חברי המשפחה אינם מחויבים בשיעורי המס שהיו חלים עליהם במקרה שהיו מועסקים בחברה רגילה דוגמאות נוספות  ליתרון המיסוי ניתן לראות :

 • במימוש נכס הוני –  ההתאגדות המשפחתית מקטינה את נטל המס שיושת אליה בשיעור ניכר, מאשר שאם אותה עסקה יבצע עסק רגיל.
 • אחזקת מניות כנכס הון של החברה– גם במקרה זה הגדרת חברה כעסק משפחתי מפחיתה את שיעור המס באופן ניכר.

המלצות לניהול נכון של עסק משפחתי 

 • הקמת הגדרה ברורה של חזון מטרות ויעדים
 • הקמת תוכנית עסקית ברורה ומוסכמת
 • שמירה על קיום תקשורת, תיאום ציפיות  והעברת מידע כשהם נגישים ומנותקים מרגשות ויחסים
 • קיום ישיבות מסודרות לקבלת עדכונים, תכנון וקבלת החלטות
 • קיום הפרדה מלאה בין הבית לעבודה
 • הקמת מערכת היררכיה, בקרה ודיווח מוגדרות וברורות, הגדרת תפקידים הכוללת: כפיפות, אחריות וסמכות
 • עידוד מוטיבציה להכשרה וקידום
 • הקמת מערכת תגמול וקידום לפי ביצועים
 • התייחסות לבני המשפחה כשותפים עסקיים

וזכור! כאשר נוצרים חילוקי דעות – יש להיעזר בגורם חיצוני מקצועי ואובייקטיבי

מאמרים נוספים