סיוע לעסק במשבר הקורונה

משבר הקורונה פוגע בעסקים

משבר הקורונה גובה מחיר כלכלי מעסקים קטנים ובינוניים וגורם להם הפסדים. נכון להיום אין כל פתרון ממשלתי העשוי לפצות את העסקים בטווח הקצר והם אלה הנושאים בנטל. 

על מנת לא להגיע למצב בו צ'קים מתחילים לחזור, יש לנקוט בפעולת מנע וייעול, ובמקביל פניה למקורות מימון כמו בנקים, קרנות סיוע בנקאיות וחוץ בנקאיות וקרנות פילנטרופיות.

בקשה לקבלת הלוואה מהמדינה

הקרן בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מההשלכות של משבר הקורונה במסגרת המסלול יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה ובטחונות נמוכים. 
בין המסלולים של ההלוואות מהקרן בערבות מדינה קיימים סוגי הלוואות המיועדים לסיוע לעסקים במשבר הקורונה ויתנו מענה לבעיות התזרימיות שעולות ממשבר הקורונה. בין סוגי ההלוואות קיימים:

 • הלוואה לכיסוי פערים תזרימיים
 • הלוואה להשקעה בעסק קיים
 • הלוואה משולבת לגישור פערי תזרים והשקעה בעסק

המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף. ההלוואות בקרן מיועדות לעסקים בכל תחומי הפעילות, תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות ותיירות. תנאי ההלוואה – במסלול:

 • אפשרות דחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה
 • העמדת ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% 
 • ביטחונות נמוכים עד 10% מגובה ההלוואה
 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
 • הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק – מקסימום 9 ימי עבודה
 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם
 • צמצום משך בדיקת הבקשה על ידי הבנקים ל-9 ימי עבודה בלבד
 • פטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪

סכום ההלוואה מקסימלי:

סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם.

איך נסייע לך בתהליך קבלת ההלוואה:

 • בחינת נתוני העסק והתאמתו לבקשת ההלוואה
 • סיוע בהכנת בקשת האשראי
 • הכנת תוכנית עסקית
 • ליווי הגשת הבקשה באמצעות הגופים שנבחרו כמתאמים של הקרן

תכנית פעולה וייעול לבלימת נזקי הקורונה לעסק

לטקטרנדס יש את הידע והניסיון של מעל 30 שנה בהכנת תוכניות פעולה לייעול, הפחתת סיכונים והבראת חברות. טקטרנדס בצעה במאות חברות וארגונים מהסקטורים השונים תוכניות הבראה יעילות שהביאו להתאוששות העסק והחזרתו למסלול פעילות תקין.
נשמח לסייע באמצעות הפעולות הבאות:

 • יצירת תמונת מצב אובייקטיבית ואמינה(מצב צבר הזמנות, כספים, בנקים, תזרים מזומנים, מלאי -חו"ג ותוצ"ג, פרויקטים בפיתוח, השקעות, משאים ומתנים בתהליך
 • ניתוח תמונת המצב באופן שקול
 • הגדרת הבעיות העיקריות בעסק ותעדוף נכון של האיומים על שרידות העסק
 • בחינת דרכי פעולה אפשריות
 • הכנת תוכנית פעולה שמטרתה בלימה ומניעת התרחשות משבר ויציאת העסק מכלל שליטה
 • ארגון הצוות לטיפול במשבר, הגדרת המשימות והסמכויות לכל חבר בצוות
 • ניהול המשבר (התמקדות בעיקר תוך הצמדות לתוכנית הפעולה, קביעת שיטות לניהול תכנית הפעולה, הכנת מענים למצבים העשויים להתפתח וליצור איום חדש)
 • הערכת מצב של האירועים והתגובות ובחינת הצורך בשינוי והתאמת התוכנית לשינוים במצב
 • הפיכת המשבר להזדמנות עסקית, תוך כדי המשבר ולאחריו.

נשמח לבוא לעזרתך בביצוע צעדי ייעול שיביאו להקלה תזרימית, ובסיוע בהגשת בקשה להלוואה ובליווי תהליך קבלת ההלוואה.

כתב מוטי פסטרנק מנכ"ל טקטרנדס יעוץ וניהול בע"מ – 3/2020

מאמרים נוספים