סיוע למפעל תעשייתי בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

קבלת מענקים ממשרד הכלכלה עבור הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקו ייצור במפעל

הרשות להשקעות מקצה עד 40 מיליון ₪ בתכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ

הסיוע במסלול יינתן על בסיס שילוב של שיטת "כל הקודם זוכה" ושיטת הקצאה תחרותית המסלול פתוח להגשת בקשות עד 30/5/2019.
לאור מגבלת התקציב העומד לרשות המסלול במתן המענקים רק 70 הבקשות הראשונות שיוגשו בהתאם לתאריך הקובע, יועברו לבדיקה מקצועית.

התכנית מיועדת לתאגידים בכל הארץ המעוניינים להטמיע או לשדרג טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל קיים בתאגיד, או בקו ייצור (קיים או חדש)

המפעל נדרש להגיש את הבקשה לקבלת המענק עם תוכנית עסקית ותוכנית עבודה שהוכנה ע"י "יועץ מלווה".

טקטרנדס מאושרת ועומדת בתנאים של "יועץ מלווה" (סעיף 3.2 בנוהל המסלול) של משרד הכלכלה בהגשת בקשות לקבלת הסיוע

מי זכאי לגשת למסלול:

 • מפעל תעשייתי – מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר: 1
 • בעל הנהלת חשבונות עצמאית
 • פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה סדר C על פי הלמ"ס, ראה הרחבה נוהל מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

הפעילות הייצורית בגינה ניתן להגיש בקשת סיוע

 • ניתן להגיש בקשת סיוע על כל אחד מאלה, ובלבד שלכל מפעל/קו/וי ייצור נשוא הבקשה תנוהל הנהלת חשבונות עצמאית נפרדת:
 • להגיש בקשת סיוע למפעל אחד בתאגיד
 •  להגיש בקשה לקו ייצור אחד במפעל אחד בתאגיד
 • להגיש בקשה ל- 2 קווי ייצור במפעל אחד בתאגיד, ובלבד שתקרת סך ההשקעה המזכה בעבור 2 קווי הייצור לא תעבור את הסך של 5 מיליון ₪, והכנסתו של המפעל בו ממוקם/ים קו/וי הייצור אינה עולה על 200 מיליון ₪.

היקף מחזור המכירות של הפעילות הייצורית נשואת הבקשה (המפעל התעשייתי או קו הייצור)

 • פעילות זעירה – סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה פחתו מ-10 מיליון ₪.
 • פעילות קטנה – סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ- 10 מיליון ₪ ולא עלו על 75 מיליון ₪
 • פעילות בינונית – סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ-75 מיליון ₪ ולא עלו על 200 מיליון ₪.

מספר העובדים במפעל התעשייתי או בקו הייצור

בין 5-250 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה.

שיעור הסיוע וגובה הסיוע השוטף 

בהתאם לפעילות הייצורית ביחס למיקום המפעל התעשייתי בארץ – עד 15% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ- 750 אלף ₪. באזורי עדיפות לאומית 20%  מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-1 מיליון ₪.

שיעור וגובה מענק הבונוס

בהתאם לפעילות הייצורית ביחס למיקום המפעל התעשייתי בארץ -עד 5% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ- 250 אלף ₪. באזורי עדיפות לאומית 10%  מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-500 אלף ₪.

פרוט ההשקעות המזכות

השקעות הוניות 

השקעה בטכנולוגיות חדשניות המוכרות על ידי המשרד באחד או יותר מהתחומים הבאים:

 • Advanced Robotics
 • Additive Manufacturing
 • Predictive Maintenance
 • Industrial Internet of Things (IIoT)
 • Advanced process control
 • Augmented reality
 • Factory Digitization & Integration
 • Advanced Data Analytics
 • Big data
 • Advanced Materials

השקעות רכות

מבקש הסיוע צריך לבחור 2 מבין התוצאות הרצויות ולהציגן בתוכנית העבודה

שיפור התוצאות העסקיות של המפעל התעשייתי או קו/וי הייצור.

 • שיפור תהליך ייצור קיים על ידי הטמעה של טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם
 • שיפור מוצר קיים או ייצור מוצר חדש בעקבות הטעמת טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם.
 • הגדלת הפריון של הפעילות הייצורית ב-15%לפחות.

מבקש הסיוע חייב לבחור לפחות 3 מדדי תוצאה ולהציגן בתכנית העבודה

 • גידול במכירות
 • חסכון בעלויות
 • גידול ברווח התפעולי
 • שיפור בתזרים המזומנים
 • העלאת שכר עובדים בזיקה לטכנולוגיה שהוטמעה
 • הגדלת תפוקה פר יחידת זמן
 • הקטנת זמני ייצור והרכבה
 • הפחתת פחת
 • יצירת ערך חדש לשרשרת האספקה
 • אינטגרציה של מוצרים ותהליכים חכמים
 • פתיחת שווקים חדשים
 • התרחבות לקהל לקוחות חדש
 • יצירת יכולת תגובה מידית בקו הייצור למצבים מיוחדים הפוגמים בהליך הייצור
 • איכות המוצר וסטנדרטיזציה לפי תקני איכות בינלאומיים
 • העלאת ערך מוסף לשעה בהתאם להגדרתו בהוראה
 • העלאת ערך מוסף למשרד
 • הפחתת זיהום ומחזור הפסולת של המפעל

הקריטריונים בבחירת מפעל לקבלת הסיוע

 • תהליכי הייצור המבוקשים עונים על הגדרת "טכנולוגיות חדשניות"
 • היקף מחזור המכירות מותאם לסוגי הפעילות שהוגדרו בהוראות מנכ"ל 4.54
 • גיבוש תוכנית עבודה שתכלול תוצאות רצויות ומדדי תוצאה
 • סיוע ניתן בפריסה ארצית עם עדיפות לאזורי עדיפות לאומית
 • בחינת השקעות מזכות

תוכנית עסקית ותוכנית עבודה למסלול לקבלת סיוע בהטמעת טכנולוגיות ייצור

המפעל נדרש להגיש בקשה עם תוכנית עסקית ותוכנית עבודה שהוכנה ע"י "יועץ מלווה", כחלק מתהליך אישור הבקשה ע"י הוועדה נבחנת התוכנית העסקית ותוכנית העבודה לפי איכות הטכנולוגיה המוצעת ובהתייחס לרמת החדשנות והתאמת הפתרון להגדרת ייצור מתקדם. תוכנית העבודה שתתאים להגדרת המסלול תקבל ציון של 40 נקודות בתחשיב הכללי בדירוג אישור הבקשה.

ניסיונה של טקטרנדס בהגשת בקשות לסיוע

 • לחברת טקטרנדס קיים ידע וניסיון רב בבניה, הגשה תכנון וליווי של תוכניות למענקים ותוכניות סיוע לעסקים.
 • לחברת טקטרנדס ניסיון מוכח של מעל 97% בהצלחה במגוון מסלולי תמיכה לעסקים ומפעלים.
 • חברת טקטרנדס עומדת בתנאי הכשרות של "יועץ מלווה חיצוני" כקבוע בנוהל המסלול לקבלת הסיוע
 • חברת טקטרנדס מסייעת משנת 1987 במתן יעוץ לחברות ועסקים בשיפור ביצועיהם העסקים הכוללים: תכנון יישום אסטרטגיה עסקית ולוגיסטית, העלאת מדדי ביצועי שרשרת האספקה ומערכות התפעול, הכנת תכנונים פונקציונליים מפורטים למפעלים במגזרי התעשייה השונים של קווי ייצור וקווי ייצור אוטומטיים, שיפור תהליכי עבודה הגדלת תפוקה ורווחיות, תכנון וליווי יישום פרויקטים בתעשייה כולל פרויקטים של הטמעת מערכות ERP ורצפת ייצור.

יש לנו ידע וניסיון של מעל 30 שנה, בעולם העסקים והטכנולוגיה המאפשרים לנו הגשה מוצלחת של תוכניות עבודה ותוכניות עסקיות לצורך זכייה במסלול הסיוע

ראה הרחבה לגבי ההשקעות בנוהל מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

ראה הרחבה בהוראות מנכ"ל מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה 4.54

* המידע המובא  במאמר מסתמך על הוראות מנכ"ל 4.54 של משרד הכלכלה – מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם. להרחבה ופרוט הזכאות והדרישות מעסק המעוניין להצטרף למסלול, יש לקרוא את הוראות המנכ"ל.

 

מאמרים נוספים