יעוץ לשיפור מערכות תפעול

שיפור מערכות תפעול בארגון 

מערכות התפעול משתנים ומשתדרגים ככל שהסביבה העסקית והטכנולוגית תחום העיסוקים וסדרי העדיפויות מציבה אתגרים חדשים. טקטרנדס מסייעת לעסקים בתחום מערכות התפעול והתהליכים תוך הבנת האתגרים העומדים בפני החברות בסביבה התובענית של היום.
מוקד היעוץ יוצר תמונה כוללת של כלל הפעילויות המרכיבות את "הליבה התפעולית" של החברה.
אנו מסייעים בשיפור יכולת התכנון האסטרטגיות להתייעלות ושיפור תהליכים וביצועים תוך מתן כלים אפקטיביים לניהול איכותי המביא למינוף המערכות התפעוליות והצמיחה העסקית.
הפעילויות שבהן אנו מתמקדים בשיפור מערכות התפעול כוללות:

  • תכנון מדיניות התפעול בחברה והכוונה לניהול איכותי
  • יישום מערכות מידע תפעוליות
  • תכנון ייצור ובקרת ריצפת ייצור, קסטומיזציה ואספקת המוצר
  • תכנון מדיניות ניהול המלאי
  • תכנון מפעלים, תכנון מערכי ייצור, שינוע ומחסנים
  • הכנה ויישום של תוכניות התייעלות להורדת עלויות – Cost Reduction
  • תכנון ויישום של השיטות: S5, DFT, Lean Manufacturing
  • יישום כלי מדידה ובקרה של התהליכים והביצועים התפעוליים
  • ליווי ובקרה על יישום התוכנית
  • תכנון מיקור חוץ