ניהול רזה – האם נכון לעסק

מה זה ניהול רזה?

ניהול הרזה  Lean Management או Lean Manufacturing, היא שיטת ניהול המתרכזת בשני אלמנטים מרכזיים ליצירת ערך מוסף לעסק:

  • הקטנת ההוצאות הכלכליות הלא הכרחיות של החברה
  • הגדלת רווחיות החברה

העקרונות המנחים עבודה בשיטת ניהול רזה (Lean Management)

  • הגדרת הערך מנקודת מבטו של הלקוח עבור מוצר ספציפי העונה לדרישותיו במחיר ספציפי בנקודת זמן ספציפית
  • הגדרת שרשרת הערך ללקוח אשר ימנע בזבוז (בזבוז יוגדר כתוצרת 
  • פגומה, עודף מלאי תוצרת גמורה, תוצרת בתהליך וחומרי גלם, פעילות ניטול חומרים מיותרת, תעבורה ושינוע מיותרים, ייצור עודף, עיבודים חלקיים)
  • יישום שיטת ה PULL – עבוד רק לפי הזמנות לקוח
  • יישום תפישת השיפור התמידי

יישום שיטת הניהול הרזה

הכלים ליישום הניהול הרזה הינם :Kaizen ,JIT, KANBAN,S5 , 6 סיגמא

יישום תפיסת הניהול הרזה מחייבת הטמעת התפיסה והשיטה של הניהול הרזה ברמת הארגון דבר המחייב תכנון ויישום נכונים.

לצורך ניהול השינוי ואימוץ השיטה ראה את מודל ניהול השינוי המופעל על ידי חברת טקטרנדס.

מאמרים נוספים