יעוץ בניהול סיכונים

יעוץ בניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא אחד מתחומי ההתמחות העיקריים של חברת טקטרנדס.
ניסיוננו בפרויקטי ניהול סיכונים כולל חברות ועסקים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, במגזרי התעשייה, המסחר והשירותים.
הניסיון הנצבר שלנו בעבודה עם חברות מהענפים השונים, והתמחותנו בתחומי תכנון אסטרטגי, שיווקי, פיננסי, תפעולי, שרשרת אספקה ומערכות מידע מאפשר לנו הבנה עמוקה ויכולת ניתוח אמינה ומדויקת של זיהוי הסיכון וניתוח הסיכונים, הגדרת השלכותיהם, הגדרה והקמת מערך מדדים המעניקים שליטה ובקרה על הפעילות העסקית,  וכלי עבודה מעשיים להקטנתם ונטרול הסיכונים הקיימים והעתידיים.

עיקר הכשלים להגיע להצלחה בניהול סיכונים מתמקדים ביישום התוכנית לניהול הסיכונים ע"י הארגון או העסק.

טקטרנדס פתחה מתודולוגיה אפקטיבית ומעשית שבאמצעותה מתבצעת ומיושמת התוכנית לניהול סיכונים זו בהצלחה.

מה זה סיכון עסקי

סיכון עסקי מוגדר כאפשרות שמספר אירועים או אירוע בודד (פנימיים או חיצוניים לחברה) עם הסתברות גבוהה עד נמוכה להתממשות, כולל סיכונים המוגדרים כ"ברבורים שחורים" יגרום לפגיעה ביכולת העסק או החברה לעמוד ביעדים ובמטרות העסקיים.

סוגי סיכונים עסקיים עיקריים

ניתן לחלק את סוגי הסיכונים למספר קבוצות.

סיכונים אסטרטגיים 

 • תחרות
 • שינויים טכנולוגיים
 • מצב גיאופוליטי
 • פגיעה בשיווק
 • פגיעה במכירות
 • גורמים חיצוניים
 • יעילות התהליכים העסקיים

סיכוני ציות

 • העדר ציות לרגולציה או להוראות דירקטוריון
 • חוזים עם עובדים או נותני שירות

סיכונים תפעוליים

 • IT
 • סביבתיים
 • משאבי אנוש
 • קבלנים וספקים
 • חוקים
 • מעילות
 • רכישות

סיכונים פיננסיים 

 • סיכוני ריבית
 • ביטוחים
 • סיכוני שער
 • סיכון מניות

התמורה  לעסק מייעוץ בניהול סיכונים

התמורה לה זוכה חברה המיישמת מערך לניהול סיכונים הינה במספר היבטים:

 • הקטנת הסיכונים והשלכותיהם הכלכליות על החברה
 • הפיכת ניהול הסיכונים לחלק אינטגרלי בתפיסת הניהול של מנהלי החברה ועובדיה
 • שיפור הביצועיים העסקיים של החברה