ניהול מלאי ורכש סרטון להעשרה

מהו ניהול מלאי?

ניהול מלאי הוא חוליה בשרשרת האספקה האחראית על ניהול חידוש המלאי, קבלה ואחסון מלאי ובקרה על זמינות מלאי למכירות.

מטרת ניהול המלאי הינה קיום מלאי מתאים בכמות הדרושה, במקום הדרוש, בזמן הנכון ובמחיר הנדרש.

איך לעשות זאת?

מאמרים נוספים