ניהול ידע ארגוני

מהו ניהול ידע בארגון 

מהות ניהול הידע בארגון היא תפיסה ניהולית המבוססת על תהליכים עסקיים בליבת הארגון ותשתיות תומכות שיטות וכלים  המוטמעים בארגון לאורך זמן ליצירת ידע חדש

התפיסה נועדה לשמר את הידע הקיים בארגון, תשתיות ותובנות במטרה להנגישו ולהפכו לנחלת כלל הארגון, בצורה אפקטיבית ויעילה  כל זאת במטרה לממש את החזון הארגוני והיעדים העסקיים של הארגון. תחום ניהול הידע עוסק באפיון מקורות מידע עסקי התואם לפעילות וצרכי העסק, איסוף נתונים, עיבודם, הפקת תובנות, סידורם ואחסונם כדי שיעמדו לרשות משתמשי הקצה בצורה זמינה ואפקטיבית, לצורך קבלת החלטות ושימוש כתמיכה לפעולה.

 ניהול הידע מאפשר לארגון לשלב את הידע הנצבר בארגון כרכיב מרכזי באסטרטגיה הארגונית, בתהליכים העסקיים ובפעילות הרצופה.

חברת טקטרנדס מסייעת בניהול ידע ארגוני

לחברת טקטרנדס הידע והניסיון בתכנון ויישום מערכות מידע לניהול ידע בארגונים ועסקים.
תפיסתנו היא להציג את הידע הנצבר של החברה בתשתית ארגונית אחידה ומובנית באמצעות סביבת עבודה דיגיטלית, תוך כדי התמקדות בפתרונות הנותנים ערך לפעילות הארגון ומטרותיו.
בפעילותנו בעסקים ובחברות במסגרת הייעוץ לניהול ידע בארגון, אנו מגדירים את הרכיבים של הידע לבניית המערכת, שילובם יישומם והטמעתם בפעילות השוטפת של הארגון.

ניהול הידע בארגון יכול לתרום בתחומים של:

 • חדשנות ופיתוח מוצרים ותהליכים חדשים
 • סיוע בתכנון ובקרת פרויקטים PMO
 • שיפור יכולות העובדים
 • הבטחת הספקת מוצרים במועדם
 • פיתוח הידע הקיים והוספת טכנולוגיות חדשות
 • העמקת הבנת צרכי לקוח
 • בדיקת ציפיות ושביעות רצון עובדים
 • הקמת קבוצות מיקוד של לקוחות
 • שיפור מתמיד בתהליכים עסקיים וייעולם
 • שיפור ניהול פרויקטים
 • שיפור תהליכי גיוס עובדים
 • הטמעת תוכניות אימון והנחייה לעובדים

מאמרים נוספים