העמקת הטמעת מערכות מידע ERP

יעוץ העמקת הטמעה מערכות מידע לשיפור תהליכים

מהי העמקת הטמעת מערכת ERP? חברות אשר עברו את תהליך היישום והטמעת מערכת מידע ERP, חוו תוך כדי התהליך שינויים ארגוניים, שינויי תהליכים, הכנסת נוהלי עבודה חדשים ואף שינויים בתרבות הארגון. אך במרבית מהמקרים הציפיות ממערכת המידע אינן מתממשות במלואן, הן נתקלות בבעיות תפעול ובקרה דרך המערכת ורחוקות מלהגיע למיצוי מלא של יכולות המערכת. לא פעם נשמעות טענות ממשתמשי ה ERP כמו:

 • "הוצאתי פקודת עבודה אך חסרים לי רכיבים במחסן למרות שבמערכת לא קיימת אינדיקציה לחוסר"
 • "רמת המלאי של המלאי ח"ג איטי עלתה"
 • "עלות למעשה של המוצר הסופי אינה מדוייקת"
 • "הדרישות בתחזית אינן משקפות את התנהלות השוק"
 • "המלצות ה MRP אינן מדויקות"
 • "תזרים המזומנים אינו אמין"
 • "חסרה בקרה תקציבית"
 • "דוחות על המלאי לא אמינים וחסרים נתונים"
 • "קיימים פיגורים באספקה ללקוחות"
 • "הבקרה על הייצור מתבצעת בדוחות אקסל"

טענות כאלה ודומיהן מצביעות על חוסר תפקוד נכון של המערכת וקיים צורך בהעמקת ההטמעה ולספק את האופטימיזציה לתפקוד הנכון של מערכת ה ERP.
יישום מערכת ERP הוא תהליך מתמשך ואינו מסתיים בעלייה לאוויר.
מרבית החברות אינן מביאות בחשבון בתהליכי התכנון את שלב ה POST IMPLEMENTATION, שהינו למעשה תהליך העמקת ההטמעה.

מה תורמת העמקת הטמעה מערכת ERP

העמקת הטמעה תורמת לעסקים בנושאים הבאים:
שיפור בביצוע התהליכים העסקיים תוך תכנון ועשיית שימוש יעיל, נכון ואפקטיבי במשאבי הארגון
התאמת התהליכים העסקיים ברמה הטקטית כך שיתמכו במימוש המטרות האסטרטגיות של הארגון

מצבי שימוש במערכת ERP לאחר עלייה לאוויר

ניתן למעשה לזהות שני מצבים בו המערכת אינה פועלת כצפוי וכנדרש לאחר העלייה לאוויר

כאוס

רמה זו מתאפיינת בחוסר התאמה בין התהליכים העסקיים ובין התהליכים אשר יושמו במערכת ה ERP. חוסר ההתאמה יכול לבוא לידי ביטוי בתהליך אחד או יותר. החוסרים יכולים לנבוע מכמה גורמים:

 • אפיון חסר או לא מקיף
 • מיפוי שגוי של התהליכים בארגון
 • תרגום מוטעה של תהליך עסקי
 • הגדרה שגויה של תהליך עסקי במערכת ה ERP

המאפיין את חוסר ההתאמה הוא הופעת פתרונות של "Workaround", (כמו רישום והפקת דוחות מגיליונות אקסל,) פתרונות אלה בולמים את מאמצי הארגון לייצב את מערכת ה ERP ולנהל את הארגון על בסיס מערכת זו ולמעשה להחזיר את הארגון אחורה לעבודה באמצעות תהליכים שקדמו למערכת ה ERP.
הפתרון ל "כאוס" הינו העמקת הטמעה של המערכת במטרה להתאים את תהליכי העבודה לתהליכי ה ERP וביטול ה "Workaround".

קפאון

מצב בו קיימת שביעות רצון של הנהלת הארגון מביצועי מערכת ה ERP למרות אי מיצוי מלא של יכולות המערכת.
לארגון המבקש להתייעל ולשפר ביצועים הנמצא במצב של "קפאון" מומלץ לעשות את הדברים הבאים:

 • לפשט תהליכים מורכבים
 • ליישם במערכת פעילויות אשר לא נכללו במסגרת תהליך העלייה לאוויר
 • לבטל את פעילויות ה "Workaround" במידה וקיימות כאלה בארגון
 • להוסיף למערכת תהליכי BI ויכולות אופטימיזציה

טקטרנדס מסייעת בהעמקת הטמעה נכונה של מערכת ה ERP

לטקטרנדס הניסיון, המומחיות והידע לסייע לארגון  להגיע למצב בו מערכת ה ERP מותאמת למטרות האסטרטגיות של הארגון ותומכת במימושן. מצב זה הינו הרמה הגבוהה ביותר של יישום ושימוש במערכת ה ERP. במסגרת זו הנהלת הארגון עושה שימוש טקטי במערכת ה ERP לצורך השגת המטרות האסטרטגיות,  מנצלת ומפיקה משאבים רבים יותר מהמערכת לטובת שורת הרווח ותמיכה ביכולת התחרותיות של הארגון.