מענק לקידום מחשוב בעסקים קטנים ובינוניים בתעשייה

קבלת מענק השתתפות בהוצאות עסקים בהטמעת וקידום המחשוב 

בהתאם להחלטת הממשלה לחיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית תינתן השתתפות בהוצאות לעלויות תוכנית מחשוב שיש בהן תרומה משמעותית להשגת היעדים בשעור של 50% מסך עלויות המחשוב ועד תקרה של 500 אלף ש"ח.

המועד האחרון להגשת הבקשה הוא  11/8/2019.

מי זכאי לגשת למסלול לקידום המחשוב והטמעת טכנולוגיה

 • התכנית מיועדת לעסקים המשתייכים לאחד מענפי התעשייה המסווגים כטכנולוגיה מסורתית או טכנולוגיה מעורבת מסורתית. 
 • בעל מחזור כספי שנתי של עד 100 מליון ש"ח
 • פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים
 • יישום תכנית המחושב יתבצע בישראל וכן הניהול והשליטה העסקיים קיימים בישראל
 • אינו בעל חשבון מוגבל או כונס נכסים, פירוק, חובות בלתי מסודרים למשרד ורשויות המס 
 • עוסק מורשה, חברה בע"מ, תאגיד ללא כוונות רווח שהפעילות העסקית כלכלית או שותפות רשומה

הוצאות מוכרות לתוכנית המחשוב

התוכנית תסייע במימון הוצאות תוכנית המחשוב (הוצאות מוכרות) אשר הוועדה הבודקת את אמות המידה למתן הסיוע סברה כי יש בהן תרומה משמעותית להשגת היעדים:

1. עלויות רכש של המערכות הממוחשבות במערך הייצור

 • כולל מערך התמיכה בייצור לרבות שינוע מוצרים וכו'

2. עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה

 • בתהליכי העבודה ותהליכים תומכים

3. עלויות קידום החדשנות באמצעות תוכנות מחשוב במערך הניהול, מערך המלאי והספקים

 • עלויות תוכנות למערך ניהול רכש, אפיון והטמעה של טכנולוגיות חדשות לטכנולוגיה קיימת, כגון מערכת ERP תוכנות, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, רשיונות שימוש במערכות מחשוב (SAAS) ענן וכו', לתקופת התוכנית ובלבד שלא היו בשימוש טרם תקופת התוכנית
 • עלויות רכש והטמעה של רכיבי תוכנה לייעול תהליכי עבודה/תפעול/אסקה/מלאי/שינוע/שרשרת אספקה/בקרת איכות וכו'
 • עלויות תוכנות למערך ניהול ניתוח והפקת תובנות ממאגרי הידע של העסק (כגון מערכות BI בסיסיות, סטטיסיטות, אנאליטיות וכו')

4. עלויות קידום החדשנות במערך המכירות

 • עליות רכש תוכנות לטכנולוגיה קיימת כגון: מערכת CRM רשיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, ממשקים לאתר האינטרנט, ממשקים עם ספקים ו/או לקוחות וכו'. סעיף זה אינו כולל השתתפות בשיווק מכל סוג לרבות ברשתות חברתיות, פרסום, קידום ממומן, אנשי שיווק ומכירות וכו'

5. עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות

 • עליות ייעוץ לעסק הכוללות תכנון, הנדסה וליווי הטמעה, זאת בתנאי שלא מדובר בעובדים שכירים של העסק.

6. עלויות חומרה ורכיבים פיזיים

 • הכרה של עד 30% של מרכיבים פיזיים ורכיבי חומרה הנובעים וקשורים באופן ישיר להשקעות בתוכנה

תקופת תוכנית המחשוב

הוצאות תוכנית המחשוב להגדלת הפריון יוכרו במהלך תקופת התוכנית בלבד (24 חודשים), ניתן יהיה להאריך לתקופה נוספת של 12 חודשים

מבנה תוכנית המחשוב להגשת בקשת המענק

העסק נדרש להציג ולפרט את הנושאים הבאים:

 • תיאור התכלית של תוכנית המחשוב – הבעיה העסקית והצורך בתוכנית המחשוב ותאור הפתרון
 • תיאור המערכת הקיימת אפיון המערכת החדשה ויתרונותיה
 • מידע אודות הפתרון בצירוף הצעת מחיר מפורטת ופרטים אודות הספק הנבחר והשיקולים לבחירתו
 • פרוט תהליך ההתאמה וההטמעה כולל לוז ותשומות נדרשות
 • סריקת הסיכונים
 • רמת החדשנות – סוג החדשנות ומידת החדשנות ביחס לעסק או ביחס לתחום הפעילות לענף בו פועל 
 • פוטנציאל עסקי – התייעלות ושיפור הפריון הנובעים מתוכנית המחשוב

אופן הגשת הבקשה

הבקשה תוגש באמצעות טפסים דיגיטליים לפרוט וכן תוכנית עסקית לקידום המחשוב.

במה אנחנו מסייעים לקבלת המענק הממשלתי:

 • הכנת תוכנית המחשוב
 • הכנת התוכנית העסקית
 • הכנה והגשת הטפסים הממוחשבים לבקשת המענק

ניסיונה של טקטרנדס בהגשת בקשות לסיוע

 • לחברת טקטרנדס קיים ידע וניסיון רב בבניה, הגשה תכנון וליווי של הגשת תוכניות למענקים ותוכניות סיוע לעסקים.
 • לחברת טקטרנדס ניסיון מוכח של מעל 97% בהצלחה במגוון מסלולי תמיכה לעסקים ומפעלים.
 • חברת טקטרנדס מסייעת משנת 1987 במתן יעוץ לחברות ועסקים בשיפור ביצועיהם העסקים הכוללים: תכנון יישום אסטרטגיה עסקית ולוגיסטית, העלאת מדדי ביצועי שרשרת האספקה ומערכות התפעול, הכנת תכנונים פונקציונליים מפורטים למפעלים במגזרי התעשייה השונים של קווי ייצור וקווי ייצור אוטומטיים, שיפור תהליכי עבודה הגדלת תפוקה ורווחיות, תכנון וליווי יישום פרויקטים בתעשייה כולל פרויקטים של הטמעת מערכות ERP ורצפת ייצור.

יש לנו ידע וניסיון של מעל 32 שנה, בעולם העסקים והטכנולוגית מערכות מידע המאפשרים לנו הגשה מוצלחת של תוכניות עבודה ותוכניות עסקיות לצורך זכייה במסלול הסיוע


על מסלול המענק ראה הרחבה  הוראות מנכ"ל 4.56 תוכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינויים בתעשייה

* המידע המובא  במאמר מסתמך על הוראות מנכ"ל 4.56 של משרד הכלכלה. להרחבה ופרוט הזכאות והדרישות מעסק המעוניין להצטרף למסלול, יש לקרוא את הוראות המנכ"ל.

 

מאמרים נוספים