מסמך אפיון מערכות מידע RFP

מהי מטרת מסמך אפיון למערכת מידע

מטרת מסמך אפיון מערכות המידע, (RFP)  הינה הגדרת דרישות המערכת כך שיהיו ברורים ומוסכמים על הארגון וישמשו בסיס להשוואה איכותית וכספית של מענה הספקים.

מסמך RFP כולל מסמך אפיון הצרכים המתבצע על בסיס ניתוח תהליכים עסקיים קיימים ושיפורם. הדגש הינו על שיפור תהליכים עסקיים כשלב מקדים לפני האפיון.  לאפיון מוספות דרישות טכנולוגיות, דרישות ניהוליות וחוזיות.

לחברת טקטרנדס ניסיון עשיר בייעוץ למערכות מידע ובהטמעת מערכות מידע בארגונים, בהכנת מסמכי RFP להגדרת דרישות למערכות מידע וליווי יישומם.

תוכן מומלץ למסמך RFP

 • מבוא
 • תיאור החברה
 • דגשים וקווים מנחים
 • הנחיות למענה הספק
 • מונחים
 • תיאור מצב נוכחי
 • מפרט דרישות פונקציונאליות של אופן תפעול המערכת וכל אחד ואחד ממרכיביה
 • מפרט דרישות טכנולוגיות (תוכנה ותשתיות) הכולל:
  • חומרה
  • תשתיות
  • בסיס נתונים
  • דרישות אחסנת נתונים
  • מחולל דוחות
  • ציוד היקפי
  • נוהל DRP
  • זמני תגובה
  • אתרי התקנה
  • אתרי יישום
 • הגדרת ממשקים
 • טיוב נתונים
 • הסבת נתונים

נספחים הכוללים:

 • שלבים במימוש הפרויקט
 • ניהול הפרויקט
 • נוהל אסקלציה
 • תכנית לאבטחת איכות פרויקט על כל שלביו
 • תיעוד
 • הדרכה והטמעה
 • העברת ידע
 • SLA
 • נוהל ניהול שינויים
 • תחזוקה
 • אחריות הספק לתוצרי השירותים
 • התמורה
 • חוזה

מאמרים נוספים