מה לעשות כשהעסק נתקע?

העסק נתקע?

במחזור חיי העסק , נוצרת לפעמים תחושה של "תקיעות" המאיימת על המשכיות העסק, כתוצאה מתוכניות שלא התממשו, קשיים כספיים, תחרות קשה וקשיים במציאת פתרונות או קבלת החלטות.

איך יוצאים מזה?

כמו בכל אירוע חייבים לשאול את השאלות הבסיסיות: מה הדחיפות שהמצב מייצר? מה יקרה ואם לא יהיה שינוי במצב? מה העלות וההשלכות לעסק?

איך לגרום לעסק להמשיך לתפקד ולצאת מהקשיים ולצמוח

במרבית המקרים אי יציאה ממצב הסטאטי של "תקיעות" מאפשר לכוחות הפועלים בשוק לאיים על המשכיות העסק. מכאן, שיש ליזום וליישם את השלבים הבאים:

  • השלב הראשון הנדרש הינו הקמת קבוצת עבודה לצורך יצירת תמונת מצב אובייקטיבית עם נתונים אמינים. יש משמעות רבה להכנת מסמך כתוב שישקף את המצב ושיהיה מקובל על קבוצת העבודה. קיימת חשיבות רבה בשלב זה לסקור את חזון החברה והתכנית האסטרטגית במידה והיא קיימת, מתוך מטרה להשלים את תמונת המצב ולהגדיר את "כוכב הצפון" אליו החליטה החברה בשלב שקדם לאירוע, לנווט את העסק.
  • אבחון וניתוח הנתונים, הגדרת הבעיות העיקריות בעסק כולל האיומים על שרידות העסק, הוא השלב השני שקבוצת העבודה נדרשת לעשות. המשך שלב זה הינו תיעדוף הטיפול בבעיות ובאיומים שוב יש להזכיר שיש להעלות הכל במסמך כתוב
  • השלב השלישי הינו בחינת דרכי הפעולה האפשריות. יש להיזהר בשלב זה כמו בשאר השלבים מניסיון לכפות דעה. חייב להתקיים "סיעור מוחות" פתוח ואף להפעיל את תפיסת "היפחה מסתברא" על ידי קבוצת חשיבה גם אם היא בת אדם אחד (מוצע תמיד לבחור את רואה/ת השחורות בצוות) לצורך בחינת נכונות הפתרונות ודרכי הפעולה המוצעים ותיעדופם.
  • שלב הכנת תכנית העבודה למימוש דרכי הפעולה שעליהם החליטה קבוצת העבודה הינו השלב הרביעי. הדגשים בשלב זה הם קביעת סדר עדיפויות בפעולות, הגדרת משאבים הנדרשים, קביעת האחראי על ביצוע של כל פעולה ותאריך יעד לביצוע. יש לשים לב שתוכנית העבודה באה לזקק את כלל ההחלטות שהתקבלו לידי תוכנית מימוש. הערכה לגבי הקצאת משאבים ולוחות זמנים חייבים להיות ראליים ו"נסתדר תוך כדי תנועה" לא נכון לשימוש בשלב זה
  • שלב היישום הוא השלב החמישי והקשה ביותר מבין השלבים. ההצמדות לתכנית העבודה הנה הכרח להצלחת התכנית!!! המעקב הצמוד אחר יישומה של התכנית חייב להיות מלווה בהערכת מצב של שינוים אותה עוברת הסביבה העסקית והעסק ובצורך לבצע התאמות לתכנית העבודה.

במידה וביכולתך ליישם את השלבים הנ"ל תוכל לצאת ממצב "התקיעות" ולהפכו להזדמנות לצמיחה.

מומלץ לקרוא גם את המאמר "מה מונע מעסק להמשיך לצמוח?" >>

נכתב ע"י מוטי פסטרנק 11/2015

מאמרים נוספים

בעיות במערכת ה ERP?

מערכת ERP שהושקעו בה זמן, כסף ומשאבים אך אינה יעילה, התמורה קטנה, דוחות עם אמינות נמוכה, כנראה שלא יושמה והוטמעה נכון.
להטמעה נכונה של מערכת ERP קיימת חשיבות רבה בתרומה להפעלה יעילה וממוקדת של משאבי הארגון, שיפור ביצועי החברה, הקטנת עלויות ומתן יכולת למנהלי החברה בכוון החברה להשגת מטרותיה.

קרא עוד »