מדריך לניהול תזרים מזומנים בעסק

מדריך לתזרים מזומנים – יעשה לך סדר בעסק

תזרים מזומנים הוא לב לבו של העסק. ניהול לקוי או חלקי יכול להביא לתמונת מצב שגויה שעלולה לסחוף אפילו עסק רווחי לקריסה.

תזרים המנוהל כראוי ברמה היומית יאפשר לך לחזות שינויים במצב הפיננסי של העסק, להיות עם האצבע על הדופק ולדעת כמה מזומנים יש לך בקופה בכל רגע נתון. תזרים מזומנים הוא כלי ניהולי פיננסי משמש להערכת המצב הפיננסי של העסק, יכולת העסק לפרוע התחייבויות, לממן השקעות, או אם העסק נזקק למימון חיצוני, זאת לעומת דו"ח רווח והפסד הבנוי על בסיס צבירה.

ניהול תקציב ותזרים מזומנים – הם היסודות לתכנון עסקי נכון

מה זה תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הוא תנועת כספים המייצגת את התקבולים לעסק מפעיליויות עסקיות (כניסת מזומנים) בניכוי תשלומים והוצאות (יציאת מזומנים). החישוב בדו"ח תזרים המזומנים מפרט את הסכומים והתאריכים המיועדים של כל תשלום וכל תקבול בתקופת זמן מוגדרת. התזרים כולל אך ורק הוצאות בפועל, החישוב נעשה ע"י חישוב הרווח למועד מסויים בניכוי סכומים שנרשמים כהוצאות

מי צריך תזרים מזומנים?

תזרים הוא כאמור לבו של העסק – כל עסק קטן בינוני או גדול חייב לנהל תזרים מזומנים.

למה ניתן להשתמש בתזרים מזומנים?

היתרון בניהול תזרים מזומנים נכון הוא להראות צפי התחייבויות העסק: כרטיסי אשראי, צ'קים דחויים, הוראות קבע, החזר הלוואות, תשלומים קבועים וכו'

 • תמונה ברורה של תנועת מזומנים עתידית
 • תכנון תשלומים לספקים בהתאם למצב המזומן
 • לצורך קבלת אשראי וקביעת מסגרת בנקאית
 • בדיקת כדאיות הפעלת העסק בכללותו

איך בונים תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הבסיסי ביותר בנוי כטבלה המכילה: תאריך התנועה, יתרת פתיחה, הכנסה, הוצאה סה"כ יתרה.

להמן מושגים הקיימים בתזרים מזומנים 

יתרת פתיחה

יתרת הפתיחה היא למעשה יתרת החשבון בבנק נכון למועד התחלת הכנת התזרים, זאת לצורך חישוב התזרים מנקודת זמן זו ואילך.

הכנסות צפויות 

הינם המזומנים הצפויים לזרום בתאריך ידוע או חזוי לקבלתם, הכנסות בגין תקבולים מפעילות עסקית, מכירות בפועל או מכירות בהקפה, העברות בנקאיות, צ'קים דחויים או במזומן, כרטיסי אשראי, קבלת הלוואות, או כספים שמפקיד בעל העסק

הוצאות צפויות וקבועות

הוצאות צפויות וקבועות הם המזומנים הצפויים לצאת מהעסק בתאריך ידוע או חזוי לפירעון. הסכומים יכולים להיות חזויים כמו מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, כרטיסי אשראי, משכורות, חשמל, מים, תקשורת, או מדוייקים כמו הוצאות מספקים, שכר דירה, דמי ניהול, פרעון הלוואה השקעה ברכוש או ציוד, מיסים עירוניים, ביטוחים, ריטיינרים קבועים וכו'. את ההוצאות הצפויות ניתן לחשב על בסיס ממוצע של 3 חודשים אחרונים.

מועדי תשלום

את מועדי התשלומים בהוצאות צפויות ניתן לחלק לשלש קבוצות:

 • תשלומי משכורות, שכ"ד – בתחילת החודש
 • תשלומי מוסדות ורשויות מס – אמצע החודש
 • תשלומים לספקים –  אמצע או סוף חודש לפי יכולת תשלום של העסק

המלצתנו היא לא לפזר את התשלומים על כל החודש ולהחליט על טווח תאריכים מסויים שבו ניתן מבעוד מועד לאסוף כספים מלקוחות לקראת מועד זה.

עמודת הסיכום 

בעמודת הסיכום יופיע סה"כ הסיכום היומי של תנועת החשבון.

מעקב אחר תזרים מזומנים

דו"ח תזרים בדרך כלל נערך לכל הפחות לשלושה חודשים קדימה, כאשר הוא מעודכן כל יום. הדו"ח נערך בדרך כלל באקסל ומחייב משמעת עצמית ומעקב יומיומי, מול דפי חשבון הבנק.

טיפים לניהול נכון של תזרים מזומנים

 1. את הערכים של התשלומים וההכנסות יש לרשום כולל מע"מ
 2. מעט מהתקבולים מתקבלים בזמן הצפוי או המובטח ע"י הלקוח, לכן יש להערך עם מקדם ביטחון סביר ולהזין תאריך בהתאם.
 3. ברישום מזכורות יש להפריד בין הסכום נטו של המשכורת, לבין הסכום שיועבר למוסדות והתשלומים הסוציאליים.
 4. תשלומים קבועים לרשויות, מע"מ, בטוח לאומי, מס הכנסה – יש לרשום סכום המתקרב ככל האפשר ע"י חישוב ממוצע של שלושה חודשים אחרונים.
 5. יש לבדוק שכל ההוצאות הקבועות נרשמות למועדן הנכון.
 6. אין להעמיס על תאריך אחד את כל התשלומים, יש לקבוע מראש מועד רצוי לאחר תשלומים קבועים כדי לשלם לספקים. עדיף לתכנן את התשלום לספקים קרוב למועד התשלום ללקוח. 
 7. יש להגדיר תקרה לתשלומים צפויים, אם קיים עודף תשלומים ואתה עומד לעבור את התקרה – דחה את התשלומים למועד מאוחר יותר כדי לא לבצע חריגה בחשבון הבנק!
 8. על התשלומים הקבועים יש להוסיף גם הוצאות בלתי מתוכננות בשעור של %X מכלל ההוצאות הקבועות.

ברגע שאתה מנהל תזרים מזומנים נכון, תוכל למנוע מעצמך להיות מופתע מתרחיש בלתי צפוי – ותהיה לך האפשרות להכין פתרון לכל מקרה.

מאמרים נוספים

איפה הכסף? במלאי

איך לנהל מלאי יעיל? באמצעות מספר מדדים פשוטים אותם אציג בהמשך אציג כיצד ניתן לנהל מלאי חומרי גלם, חומרים בתהליך

קרא עוד »