תזרים מזומנים

מהו תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים משקף את מצבו האמיתי של העסק ומאפשר למנהל העסק לראות את תנועת המזומנים של החברה, לצפות ולתכנן מראש באיזה פעולות פיננסיות יצטרך לנקוט כדי למנוע "בורות תזרימיים" שנפילה לתוכם עלולה להסתיים בפגיעה בעסק ויכולת הישרדותו.

ניהול תזרים מזומנים הוא אחד הכלים העיקריים לניהול נכון של העסק ומהווה מפתח להצלחתו או כישלונו

ניהול תזרים כולל שני זרמי כספים צפויים של העסק: הוצאות והכנסות. זרמים אלה מתואמים על בסיס ציר זמן. התזרים מאפשר תכנון מועדי תשלומים לספקים ותכנון השקעות בעסק במקביל למועדי קבלת כספים מלקוחות וניצול מסגרות אשראי העומדות לרשות העסק.

סקר שערכנו בקרב לקוחותינו בעלי עסקים הקטנים והבינוניים העלה שקרוב ל70% מהמקרים שנסקרו תזרים מזומנים לא נוהל נכון או לעתים לא נוהל כלל, דבר המקשה להעריך מהי יכולת העסק להפיק מזומנים, מה יכולת העסק לממן השקעות או רכישות חדשות, לדעת את סיכוי העסק לפרוע התחייבויות ותשלומים, לראות האם קיים לעסק צורך במימון חיצוני לסייע להמשך הישרדותו.

טיפים לניהול תזרים מזומנים

מתוך הניסיון שצברנו בתחומי הפעילות השונים ריכזנו טיפים שיסייעו לניהול נכון של תזרים מזומנים.

 • מינוי עובד שיהיה אחראי על ניהול תזרים המזומנים באופן קבוע.
 • עשיית שימוש במערכת ממוחשבת המסוגלת להפיק צפי תזרים מזומנים ברמה יומית תוך שימוש בנתונים מתואמים ומדויקים.
 • תיכנון תזרים מזומנים לטווח של שישה חודשים קדימה ברמה יומית.
 • ניתוח נתוני התזרים ובמידת הצורך בצע  איזון תזרמי על ידי דחית תשלומים או הגדלת אשראי ו/או קבלת הלוואות גישור מהבנק.
 • רישום כל ההשקעות והקניות בסכומם המלא ליום התשלום כולל מע"מ.
 • ניהול את תחזית ההכנסות ויעדי הגבייה ברמה יומית.
 • הגדרת אוכלוסיית הלקוחות הבעייתיים של העסק . שליחת תזכורת באמצעות אימייל /פקס המלווה בשיחת טלפון למתן תזכורת מקדימה לקבוצה זו לגבי תשלומים ועדכון תאריך צפוי/ביצוע התשלום בתזרים בהתאם.
 • יש להשתדל לשלם את תשלומים השונים במועדים קבועים אחד עד שניים בחודש.
 • יש להפריד בין חשבון עסקי לחשבון הפרטי, בד"כ כשהעסק מממן הוצאות פרטיות לא מבוקרות מהחשבון העסקי נפגע תזרים המזומנים העסקי.
 • יש להימנע ככל האפשר ממתן צ'קים דחויים מראש. רצוי לשלוח את הצ'קים לספקים בסמוך ככל האפשר למועד התשלום.
 • צ'יקים הניתנים לספקים, בד"כ יוצגו בחשבון הבנק יום לאחר מועד הפקדתם. לכן, יש הימנע ממתן שיקים דחויים שיוצגו לפירעון במועדים בהם סניף הבנק שלך אינו פעיל. לדוגמה: ימי חמישי, שישי וערב חג, הדבר יאפשר לסניף הבנק להתריע בפניך על בעיה אפשרית ולך לטפל בנושא.
 • אם במהלך הניהול השוטף יתברר כי לא ניתן יהיה לעמוד בתשלומים המתוכננים  שנקבעו מכל סיבה שהיא יש להקטין או לדחות אותם
 • יש לזכור! , נטילת הלוואות לצורך כיסוי פערים בתזרים מגדילה את ההחזרים השוטפים ואיתם גם את הוצאות המימון. אם העסק לא ייצר רווחים מספקים לתשלום ההלוואות, אלו לא יעזרו והעסק ימצא עצמו בצרה גדולה יותר.
 • רצוי למחזר הלוואות ולפרוס אותן לצורך הקטנת ההחזרים השוטפים
 • יש להקטין את הסיכון של  חובות אבודים או תשלומים שנדחו על ידי בחינת מצבו הפיננסי של הלקוח וקביעת אובליגו בעת פתיחת כרטיס לקוח חדש. עדכן את גובה האובליגו בהתאם למצב.