ניהול תמחיר בעסק

תמחיר משמש כשיטה לסיוע בחישוב, ניתוח ורישום עלות של מוצר או שירות ומשמש חלק מענף החשבונאות המוגדרת כחשבונאות ניהולית.

מטרות התמחיר

מערך התמחיר בחברה אמור לסייע בתכנון העלויות של פרויקטים, מכרזים, מוצרים או שירותים,  וצריך לכלול מדדי בקרה והערכת ביצוע. אסטרטגיית ההמחרה בעסק הינה חלק מהאסטרטגיה העסקית הפיננסית של העסק. ניהול התמחיר בעסק מסייע באספקת מידע להנהלה בנוגע לעלויות הייצור ורמת הרווחיות ביחידות הייצור. התמחיר משמש גם ככלי פיקוח ובקרה ומאפשר לשפר את היעילות בעסק. התמחיר משמש כחלק מאסטרטגיה השיווקית וגורם משמעותי בתהליך השיווק. הייעוץ הפיננסי מתמקד בין היתר בסיוע בניהול התמחיר בעסק.

תמחיר מבוסס על הפעילויות הבאות:

חברת טקטרנדס מסייעת ללקוחותיה מתחומי התעשייה והשירותים בתכנון שיטות תמחור ויישום מערך התמחיר בנושאים הבאים:

 • קביעת עלות תקן. במסגרת זו נקבעת עלות התקנית של מוצר או השרות הכוללת בתוכה את הוצאות הישירות (חומר ועבודה), לעלות זאת מתווספת עלות מועמסת של ההוצאות העקיפות. הוצאות אלו מועמסות בהתאם למדיניות החברה לספיגה מלאה או חלקית.
 • השוואת העלות למעשה מול העלות התקנית מאפשרת ניתוח שונות. חברות המיישמות את ניתוח השונות יוצאות נשכרות מכך במידה והשכילו לתרגם את ניתוח השונות לפעולות מתקנות המביאות להקטנת עלויות.
 • הגדרת מרכזי עלות לצורך צבירת עלויות וקביעת תמחיר שעה למרכז או לשעות מכונה וסוגי מיומנויות שונים.
 • קביעת מרכזי רווח והפסד לצורך תכנון תרומה לרווח ובחינת העמידה ביעדי התרומה המתוכננים.
 • בחינת תרומה לרווח של מוצר משפחת מוצרים, לקוחות, אזורי מכירה גאוגרפיים, קווי חלוקה.
 • סיוע בקבלת החלטות כמו בחינת כדאיות לרכישת ציוד, מתן הצעות מחיר, בחינת כדאיות לכניסה לעסקה.

מהי תרומת התמחיר?

 • זיהוי העלות והרווח הצפוי ובעקבות כך גם הפקת רגישויות וגמישות בקביעתו
 • קבלת החלטות בייצור: זיהוי מוצרים או שרותים הגורמים הפסד או רווח (לפעמים מוצר יכול להיתפס כזול ורווחי אך בפועל יקר לייצרו והוא בעצם הפסדי)
 • איתור נקודות איזון בייצור
 • קביעת מחירי מכירה
 • ביצוע השקעות
 • כדאיות הגשת העסק למכרזים או עסקאות
 • כדאיות שיווקית
 • העברת תהליכים למיקור חוץ

טעויות נפוצות בתמחיר

 • אי בניית תמחיר וקביעת מחירים ללא קשר לרווחיות או הפסד של המוצר
 • בניית תמחיר "קשיח" על בסיס שנה שעברה או היבטים חשבונאיים בלבד – דבר שמוביל לאי התייחסות להיבטים שונים של השוק
 • השארת בניית התמחיר בידי חשבונאיים ללא התייעצות עם מחלקת השיווק
 • תמחיר הוא נושא אסטרטגי שיווקי ניהולי ועסקי והוא אינו חשבונאי טכני תפעולי
 • בניית תמחיר חשבונאי נועד לשמש את מחלקת השיווק והמכירות ולא להיפך
 • הפיכת התמחיר החשבונאי כחזות עיקרית דבר המוביל לקיבעון עסקי

ניהול תמחיר על בסיס שוטף מסייע בקביעת מחירי מכירה וניתוח רווחיות. תמחיר העשוי נכון יכלול מיפוי מלא של העלויות הכרוכות בייצור כולל עלויות קבועות ועלויות עקיפות בייצור. התמחיר מהווה כלי חשוב לסיוע בקבלת החלטות עסקיות.