יעוץ לעסק משפחתי להתמודד עם משבר הקורונה


פגיעת משבר הקורונה בעסק משפחתי

 משבר הקורונה פגע בלא מעט עסקים משפחתיים וימשיך בכך בתקופה הקרובה.
הפגיעה מתבטאת בפיטורי עובדים, הקטנת הכנסות ובגידול בסעיף החייבים.
מציאות כלכלית קשה זו מותירה את בעלי עסקים ובני המשפחה בדילמה איך להשיג מקורות כספיים כדי לשרוד ולהמשיך להיאחז בעסק, או לסגור ולחפש פתרונות אחרים .

איך לשרוד את המשבר

קרב ההישרדות העסקית של עסק משפחתי מורכב מאוד בתקופה רגילה, כל שכן בעקבות משבר הקורונה.

עסקים משפחתיים רבים נכנסו לתקופת משבר הקורונה כאשר הם גוררים קשיים עסקיים שטופלו חלקית, או "טואטאו  אל מתחת לשטיח" ומשבר הקורונה החריף קשיים אלה. כך שתהליך ההבראה צריך לקחת בחשבון גם קשיים אלה בנוסף לאלה שנוספו עקב הקורונה.
תהליך ההבראה של עסק משפחתי ידרוש את יכולת מקבלי ההחלטות, להתגבר על הקשיים האמונוציונליים ולהיות מוכנים וקשובים לפתור את בעיות העסק.
בשלב זה כדאי לבעלי העסק להתקשר עם גורם חיצוני אובייקטיבי ומקצועי, המסוגל לתת יעוץ התואם את הצרכים הייחודיים של עסק משפחתי.

אבחון והסקת מסקנות

לצורך בחינת יכולת ההבראה של העסק, יש לבנות אבחון שיתן תמונת מצב עדכנית הכוללת:

 • חוסן עסקי
 • מצב פיננסי
 • תזרים
 • תחרות
 • יכולות התמודדות עסקיות בהתאם למגזר העסקי (טכנולוגיה, ייצור, שיווק, שירותים, וכו')
 • מבנה ארגוני ואיוש תפקידים
 • יכולת ניהול ומיומנות מקצועית של בעלי התפקידים
 • תהליכים עסקיים

האבחון יכלול ניתוח הנתונים והערכת מצב, הסקת מסקנות ומתן המלצות אשר מתוכן תבנה תוכנית עבודה ליישום ההמלצות. 

המלצות להבראה 

ההמלצות להבראה שיתקבלו מהאבחון כדי להתמודד יכולות להיות:

 • המשך הפעלת העסק והיחלצות מהמצב הנוכחי
 • סגירה מיידית ובחינת חלופות חדשות להמשך
 • שילוב בין השתיים שיכלול המשך הפעלה של העסק עד לנקודה שבה הסגירה תהייה כדאית יותר ובחינת חלופות חדשות להמשך.

תכנית עבודה ליציאה ממשבר הקורונה

 • הכנת תוכנית העבודה אשר תאפשר הגנה ומקסום הרווחים לטובת בעלי העסק על בסיס ההמלצה שהתקבלה
 • התוכנית חייבת להיות מקובלת על כל בעלי העסק
 • התוכנית תכיל הגדרת אחריות של כל אחד מהשותפים ובעלי התפקידים במימושה
 • התכנית תכיל ניהול סיכונים זאת על מנת להגדיל את הסבירות להצלחתה

יישום התוכנית 

 • במידה ויחולט על המשך פעילות עסקית והיחלצות מהמצב הנוכחי, תוכנית היישום תכלול את שלב הגידול והצמיחה לאחר ההיחלצות מהמשבר
 • אם יוחלט על תהליך סגירה, תכלול תכנית היישום פעילות של הגנה מפני נושים, הגנה על הרכוש והמשאבים של הבעלים לפי החוק ובחינת חלופות להמשך.

טקטרנדס מציעה תוכנית פעולה לסיוע

360 אלף מהעסקים בישראל הם עסקים משפחתיים או בשליטה ישירה או עקיפה של משפחה אחת או מספר משפחות לרבות חברות ציבוריות. הרבה מעסקים אלה נכנסו או יכנסו לקשיים עקב מגפת הקורונה המתמשכת. לטקטרנדס יש את הידע והניסיון של מעל 30 שנה בסיוע לחברות קטנות ובינוניות כולל חברות משפחתיות בתכנון אסטרטגיות לחילוץ ובהכנת תוכניות הבראה וליווי יישומן. בכלל זה: הכנת תוכניות פעולה לייעול, הפחתת סיכונים והבראת חברות. טקטרנדס בצעה במאות חברות וארגונים מהסקטורים השונים תוכניות הבראה יעילות שהביאו להתאוששות העסק והחזרתו למסלול פעילות תקין.
נשמח לסייע באמצעות הפעולות הבאות:

 • יצירת תמונת מצב אובייקטיבית ואמינה(מצב צבר הזמנות, כספים, בנקים, תזרים מזומנים, מלאי -חו"ג ותוצ"ג, פרויקטים בפיתוח, השקעות, משאים ומתנים בתהליך
 • ניתוח תמונת המצב באופן שקול
 • הגדרת הבעיות העיקריות בעסק ותעדוף נכון של האיומים על שרידות העסק
 • בחינת דרכי פעולה אפשריות
 • הכנת תוכנית פעולה שמטרתה בלימה ומניעת התרחשות משבר ויציאת העסק מכלל שליטה
 • ארגון הצוות לטיפול במשבר, הגדרת המשימות והסמכויות לכל חבר בצוות
 • ניהול המשבר (התמקדות בעיקר תוך הצמדות לתוכנית הפעולה, קביעת שיטות לניהול תכנית הפעולה, הכנת מענים למצבים העשויים להתפתח וליצור איום חדש)
 • הערכת מצב של האירועים והתגובות ובחינת הצורך בשינוי והתאמת התוכנית לשינוים במצב
 • הפיכת המשבר להזדמנות עסקית, תוך כדי המשבר ולאחריו.

נשמח לבוא לעזרתך ולהעמיד את הניסיון הנרחב שלנו לעזרת עסקך.  

כתב מוטי פסטרנק 7/2020

מאמרים נוספים

איפה הכסף? במלאי

איך לנהל מלאי יעיל? באמצעות מספר מדדים פשוטים אותם אציג בהמשך אציג כיצד ניתן לנהל מלאי חומרי גלם, חומרים בתהליך

קרא עוד »

בעיות במערכת ה ERP?

מערכת ERP שהושקעו בה זמן, כסף ומשאבים אך אינה יעילה, התמורה קטנה, דוחות עם אמינות נמוכה, כנראה שלא יושמה והוטמעה נכון.
להטמעה נכונה של מערכת ERP קיימת חשיבות רבה בתרומה להפעלה יעילה וממוקדת של משאבי הארגון, שיפור ביצועי החברה, הקטנת עלויות ומתן יכולת למנהלי החברה בכוון החברה להשגת מטרותיה.

קרא עוד »