זה הזמן לתכנן – הקריטיות שבין רבעון שלישי לרביעי

תכנון להשגת מטרות עסקיות

לחברות וארגונים המתנהלים על בסיס יעדים עסקיים מוגדרים המבוססים על תכנית עסקית שנתית, או לעסקים אשר בוחנים עצמם על בסיס ביצועי שנה הקודמת, התקופה שבין סוף הרבעון השלישי לרבעון הרביעי הוא פרק הזמן האחרון להערכה מחודשת של העמידה ביעדים השנתיים.

הרגע האחרון בהשגת יעדי סוף שנה

הרבה חברות ועסקים שמוצאים עצמם רחוקים מהשגת המטרות העסקיות שקבעו לעצמם, הכנת תוכנית למזעור הנזקים תתמודד עם אתגר מורכב שבתקופה זו יש גם להכין תוכנית עסקית לשנה החדשה.

המאמץ התכנוני מחייב את שיתופם המלא של מנהלי העסק הנדרשים להשקיע את מקסימום הכשרון והמרץ על מנת לאפשר לעסק להצליח עיסקית ולשפר את הישגיו כל זאת תוך כדי עיסוק בצרכים השוטפים והתמודדות היום יומית.
האתגר שמציבות שתי מטרות התכנון עסקי לסגירת סוף שנה ובמקביל התכנון לשנת הכספים הבאה היא מציאות עסקית המחייבת מענה במיוחד בעסקים וחברות הנמצאים בקשיים פיננסים ותפעוליים.
טיפול באחד הנושאים ללא מתן מענה לשני יפגע בעסק גם אם הוא מציג הישגים עסקיים טובים, ובמיוחד הדבר נכון לגבי חברה החווה קשיים תזרימים.

איך להתמודד עם תכנון סוף שנה

על מנת להקל על התמודדות עם שני האתגרים מוצע לאחד את המאמץ התכנוני של תכנון לסיום השנה עם התכנון השנתי. גישה זו מחייבת את הנהלת הארגון לטפל בשני האתגרים ומאפשרת המשכיות תכנון בין סוף שנה לשנה החדשה. תקופה זו של תחילת השנה ידועה בהאטת פעילות כתוצאה מהצורך של הפונקציות השונות בחברה להתגבר על קשיי סוף השנה והצורך בהתארגנות לשנה החדשה.

גישה זו יכולה להביא להשגת יעדים מעבר לתכנית העסקית הנוכחית לרבעון הרביעי ולאפשר פתיחה של שנת כספים חדשה עם צבר הזמנות שיאפשר המשך תנופה ללא האטה לצורך המשך התארגנות להמשך השנה.

מאמרים נוספים