בנייה ותשתיות

צרכי הבינוי והתשתיות בישראל מכתיבים גידול של כ 50% בתוך פחות משני עשורים, צורך זה מגביר את האתגרים שבפניהם עומדים מנהלי החברות שביניהם נכללים: תחום הבניה אחראי על תצרוכת של כ 40% מסך צריכת האנרגיה בישראל, פסולת הבניין הוא פי 3 מסך הפסולת הביתית, מחסור בכח אדם, קשיי מימון, בעיות בניהול ופיקוח על קבלני משנה וספקים, חוסר באסטרטגיה מודלים עסקיים ושיתופי פעולה, שמרנות בשימוש בטכנולוגיות ציוד, חומרים ותהליכי עבודה וניהול. 

טקטרנדס יעוץ וניהול בע"מ מסייעת לחברות בנייה ותשתית בנושאים הבאים: הכנת תוכניות הבראה , שיפור ביצועים עיסקיים והקטנת עלויות ישירות ,תכנון ויישום שרשת אספקה ,תכנון והטמעת מערכות ERP   וניהול ריצפת ייצור, יצירת תנאים המעודדים חדשנות לייעול תהליכים, מזעור ליקויים וצמצום השפעה סביבתית, ניצול יעיל של משאבים המוזילים עלויות ומגדילים את הפריון והבנייה האיכותית.

  • אקרשטיין תעשיות
  • ארפל
  • ד.ד.ב
  • הבונים בזיז ישראל
  • חג"מ מהנדסים
  • ליבני מהנדסים
  • נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (מע"צ החדשה-שלב הקמה)
  • נתיבים דרום בע"מ
  • ש.ב.ה שיטות בניה