סיוע בקבלת מענקים ממשרד הכלכלה

יעוץ לקבלת מענקים ממשרד הכלכלה

טקטרנדס סייעה למספר רב של חברות בהכנת תוכניות השקעה לקבלת מענקי סיוע בתחומי החדשנות, טכנולוגיית ייצור מתקדם והתייעלות תפעולית ומיחשובית, אשר זכו במענקים.

שיעורי הסיוע של משרד הכלכלה

מפעלים שימצאו זכאים יוכלו לקבל סיוע כספי בעבור ביצוע התוכנית בין 20%-50% מגובה תוכנית ההשקעות המאושרות. תלוי במיקום המפעל וסוג מסלול ההשקעה.

מסלול הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות

המסלול מאפשר לתאגידים, עסקים קטנים ובינוניים להגיש בקשה לקבלת תמיכה עבור הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקו ייצור במפעל במטרה לשפר את התוצאות העסקיות.

מאחר והתקציב מוגבל, הסיוע במסלול יינתן למפעלים ועסקים על בסיס שילוב של שיטת הקצאה תחרותית ושיטת "כל הקודם זוכה"

מי זכאי לגשת

 • מפעל תעשייתי – תאגיד עם הנהלת חשבונות עצמאית
 • פעילותו מרוכזת באתר מסוים
 • בשנת המס הפעילות היצורות הייתה באחד מענפי התעשייה סדר C ע"פ הלמ"ס
 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית הקודמת או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלש השנים הקלנדריות לא עלו על 200 מלש"ח
 • מעסיק בין 5 -250 עובדים לפעילות של הבקשה
 • מיקום גיאוגרפי – כל הארץ

השקעות מזכות

השקעות הוניות באחת מהטכנולוגיות הבאות:

מערכות רובוטיות ואוטומציה מתקדמת בקו הייצור, הדפסה תלת מימדית, יכולות חדשות לביצוע אחזקה חזויה למניעת תקלות וכשלים, מערכי חיישנים IIOT, מערכות ויכולת בקרה מתקדמות לתהליכי ייצור, מציאות רבודה, מערכות דיגיטציה ומחשוב, מערכות אנליטיקה מתקדמות, מערכות נתוני עתק BIGDATA, הטמעת חומרים מתקדמים בעלי תכונות משופרות.

כמו כן ניתן להגיש השקעות בהשבחת הון אנוש לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, וקידום חדשנות ברמה עיצובית, תהליכית, ברמת המוצרים או המודלים העסקיים.

לקבלת הסבר מורחב על כל אחת מהטכנולוגיות>>

השקעות הוניות שהן לא טכנולוגיות

השקעות הדרושות לצורך הטמעת הטכנולוגיות החדשניות. שיעורן לא יעלה על 10% מההשקעה המבוקשת

השקעות רכות

שדרוג השבחה והעצמת הון אנושי, יעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחווית לקוח, יעוץ לחדשנות בעיצוב

להוראות מנכ"ל 4.54 למסלול להטמעת הטכנולוגיות >>

מסלול העלאת הפריון בתעשייה

המסלול מציע דרכי פעולה שיעלו את מדדי פריון העבודה במפעל (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה) בלפחות 30%.

הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית

מי זכאי לגשת

 • מפעל תעשייתי – תאגיד עם הנהלת חשבונות עצמאית
 • פעילותו מרוכזת באתר מסוים
 • בשנת המס הפעילות היצורות הייתה באחד מענפי התעשייה סדר C ע"פ הלמ"ס
 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית הקודמת או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלש השנים הקלנדריות לא עלו על 200 מלש"ח
 • מעסיק בין 5 -250 עובדים לפעילות של הבקשה
 • מיקום גיאוגרפי – אזורי עדיפות לאומית או ירושלים

השקעות מזכות

השקעות הוניות

ציוד ומכונות חדשים, ציוד תעבורה לשימוש בתוך המפעל (למעט רכב פרטי) התקנת ציוד, מחשבים לרצפת ייצור, ציוד ומכונות לצורך התייעלות במשאבים וחומרי גלם

השקעות רכות

שיפור מצוינות תפעולית, OPEX תהליכי ניהול תכנון מדידה ובקרה, שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, יעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחווית הלקוח, יעוץ לחדשנות בעיצוב.

להוראות מנכ"ל 4.44 – לתוכנית להעלאת הפריון בתעשייה >>

קידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייה

במסגרת זו תינתן השתתפות חלקית של המשרד בהוצאותיהם של גורמים עסקיים מתחום התעשייה המסורתית, המתחייבים לפעול להטמעה וקידום המחשוב ולהגביר את כושר התחרות.

מי זכאי לגשת

 • בעל מחזור כספי שנתי של עד 100 מלש"ח
 • מענפי התעשייה של טכנולוגיה מסורתית או עצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית
 • פעיל בשנתיים האחרונות ובעל דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות
 • עוסק מורשה, חברה, תאגיד ללא כוונת רווח שהסיוע ניתן לפעילות העסקית, שותפות רשומה
 • המימון הממשלתי עבור ההוצאות המוכרות, יהיה בשיעור של 50% מסך עלות תכנית המחשוב, בהתאם לתכנית המחשוב המאושרת ועד לתקרה של 500 אלף ש"ח.

השקעות מזכות

 • עלויות רכש מערכות מחשוב במערך הייצור
 • עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה
 • עלויות קידום החדשנות באמצעות תכנות מחשוב במערך הניהול, המלאי והספקים
 • עלויות קידום חדשנות במערכי השיווק
 • עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות
 • עלויות חומרה ורכיבים פיזיים (עד 30% מסך תכנית המחשוב)

הוראות מנכ"ל 4.56 תוכנית לקידום מחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייה>>>

ניסיונה של טקטרנדס בהגשת בקשות ותוכניות למענקים

לחברת טקטרנדס קיים ידע וניסיון רב בבניה, הגשה, תכנון וליווי של הגשת בקשות ותוכניות למענקים ותוכניות סיוע לעסקים.

 • לחברת טקטרנדס ניסיון מוכח בזכייה באישור תקציבים לתוכניות במגוון מסלולי תמיכה לעסקים ומפעלים.
 • חברת טקטרנדס עומדת בתנאי הכשרות של "יועץ מלווה חיצוני" כקבוע בנוהל המסלול לקבלת הסיוע
 • חברת טקטרנדס מסייעת משנת 1987 במתן יעוץ לחברות ועסקים בשיפור ביצועיהם העסקים הכוללים: תכנון יישום אסטרטגיה עסקית ולוגיסטית, העלאת מדדי ביצועי שרשרת האספקה ומערכות התפעול, הכנת תכנונים פונקציונליים מפורטים למפעלים במגזרי התעשייה השונים של קווי ייצור וקווי ייצור אוטומטיים, שיפור תהליכי עבודה הגדלת תפוקה ורווחיות, תכנון וליווי יישום פרויקטים בתעשייה כולל פרויקטים של הטמעת מערכות ERP ורצפת ייצור.