מענק הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

הגשת בקשה למענק הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

הרשות להשקעות, בשיתוף עם משרד האוצר, מקצה 28.5 מיליון ש"ח למקצה חדש במסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה המיועדת למפעלים המעוניינים להטמיע או לשדרג טכנולוגיות של ייצור מתקדם במפעל קיים בתאגיד, בקו ייצור (קיים או חדש) במפעל. טקטרנדס מתמחה בהגשת בקשות לקבלת מענקים ממשרד הכלכלה ובעלת ניסיון מוכח בהצלחה באישורי הבקשות.

המועד האחרון להגשת בקשות 02.08.2021 בשעה 15:00 

ראה הרחבה בהוראת מנכ"ל 4.54 מסלול להטמעת טכנולוגיה לייצור מתקדם

מה תכנית ההשקעות של מסלולי ייצור מתקדם 4.54 מאפשרים?

– שיטות ייצור חדשניות המתבססות על הטמעת אמצעי ייצור חדשניים.
– הטמעת טכנולוגיות מידע חדשניות המאפשרות זרימת מידע או קישוריות ו/או ניטור ו/או איסוף, ניתוח וחישוב מתקדמים של נתוני ייצור בין חלקים שונים בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.
– הטמעה של חומרים מתקדמים בתהליכי הייצור או ייצור עצמי של חומרים מתקדמים להשבחת מוצר ביניים או מוצר סופי.

 • ציוד חדש
 • התקנת ציוד
 • ציוד תעבורה
 • מחשוב רצפת ייצור (חומרה ותוכנה)
 • מציאות רבודה
 • רובוטיקה ואוטומציה מתקדמים
 • בקרה מתקדמת לתהליכי ייצור
 • יישומי IIoT (industrial internet of things)
 • דיגיטציה של רצפת הייצור
 • מציאות רבודה
 • BID DATA
 • אחזקה חזויה
 • הדפסת תלת מימד
 • חומרים מתקדמים
 • שילוב חומרים מורכבים

מסלולי המענק להטמעת טכנולוגיה לייצור מתקדם

מסלול ראשי

המסלול מיועד למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה בו נקבעת בהתאם לגודל הפעילות ועד- 5 מיליון ₪ 
באזור עדיפות לאומית 20% מהתוכנית המאושרת, וביתר הארץ 15% מהתוכנית המאושרת. ובונוס עד 20% מהתוכנית המאושרת.
הסיוע יינתן על בסיס שיטת הקצאה תחרותית. 

מסלולים מהירים

תת מסלול א –מסלול למפעלים תעשייתיים עם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה הינה על סך 200,000 שקלים.
תת מסלול ב – מסלול זה למפעלים תעשייתיים עם פעילות ייצורית  זעירה/ קטנה/ בינונית ותקרת ההשקעה המזכה הינה על סך 750,000 שקלים.
שיעורי הסיוע במסלולים אלה – באזורי עדיפות לאומית 30% מהתכנית המאושרת, ביתר הארץ 20% מהתכנית המאושרת.
הסיוע יינתן על בסיס שיטת כל הקודם זוכה.

תהליך הטיפול בקבלת המענק

 • הכרות ובחינת צרכי העסק
 • בדיקת עמידה בתנאי הסף לקבלת המענק
 • הכוונה וסיוע באיסוף המסמכים והניירת הנדרשים
 • הכנת תוכנית עסקית
 • הגשת הבקשה במערכת האינטרנטית
 • מפגש הכנה לקראת ביקור הבודקים המקצועיים של משרד הכלכלה
 • הודעה על הזכייה 

ניסיונה של טקטרנדס בהגשת בקשות ותוכניות למענקים

 • לחברת טקטרנדס קיים ידע וניסיון רב בבניה, כתיבת תוכניות הגשה, וליווי של הגשת בקשות ותוכניות למענקים ותוכניות סיוע לעסקים דרך מוסדות ממשלתיים, הרשות לחדשנות, המכון לייעול משאבים, ובנקים.
 • לחברת טקטרנדס ניסיון מוכח בהצלחה בהגשת בקשות עבור עסקים קטנים ובינוניים, מפעלים ותאגידים לתקציבים ומענקים לתוכניות במגוון מסלולי תמיכה. 
 • חברת טקטרנדס עומדת בתנאי הכשרות של "יועץ מלווה חיצוני" כקבוע בנוהל המסלול לקבלת הסיוע
 •  חברת טקטרנדס מסייעת משנת 1987 במתן יעוץ לחברות ועסקים בשיפור ביצועיהם העסקים הכוללים: תכנון יישום אסטרטגיה עסקית ולוגיסטית, העלאת מדדי ביצועי שרשרת האספקה ומערכות התפעול, הכנת תכנונים פונקציונליים מפורטים למפעלים במגזרי התעשייה השונים של קווי ייצור וקווי ייצור אוטומטיים, שיפור תהליכי עבודה הגדלת תפוקה ורווחיות, תכנון וליווי יישום פרויקטים בתעשייה כולל פרויקטים של הטמעת מערכות ERP ורצפת ייצור.