ניהול השינוי בעסק

מה זה מודל ניהול השינוי?

מודל ניהול השינוי אותו אמצה ושכללה חברת טקטרנדס מיושם על ידנו בחברות וארגונים רבים ומסייע בהצלחה מרובה בתהליכי השינוי שמגיעים מצרכים שונים:

  • התייעלות עסקית
  • שינוי ארגוני
  • התפתחות ארגונית ועסקית
  • סביבה עסקית משתנה
  • סיבות פנימיות או חיצוניות
  • קבלת תו תקן

כשניהול השינוי נעשה באופן נכון הוא יכול להוות את אחד מהגורמים הראשיים להצלחה בכל שינוי ארגוני.

ניהול שינוי מוצלח כולל בתוכו יצירת מעורבות ומחוייבות לשינוי ברמות השונות בארגון, החל מההנהלה הבכירה ועד אחרון העובדים.

בתהליך ניהול השינוי יש צורך לנהל את הרלוונטיות והדחיפות של השינוי, לחזק את המוטיבציה של צוות העובדים וההנהלה, לשלב ולמנף את הגורמים המסייעים לשינוי עד למיסוד הגישות החדשות והטמעתם.

תוכנית ניהול השינוי מביאה בחשבון את הפעולות הנחוצות לשילוב הנהלה ועובדים. היא מכילה את החזון, מיפוי המטרות והתועלות הצפויות לארגון ולעובדים, מזהה מראש את ההתנגדויות ונותנת כלים להתמודד ולהתגבר עליהם.

תכנית ניהול השינוי עוברת מזיהוי הצורך בשינוי והגדרתו, הקמת צוותי עבודה שיובילו את ניהול השינוי, קיבועו בשינוי בתפיסות ניהול, בנהלים, בתרבות ובתודעה הארגונית.

ניהול שינוי 2