הגדרת תפקידים בארגון

הגדרת תפקידים בארגון – מהי מטרתו?

כהשלמה להגדרת המבנה הארגוני והליך היעוץ הארגוני ומתוך רצון להגיע לאפקטיביות ארגונית מומלץ על הגדרת תפקידים דבר שיאפשר לכל אחד מבעלי התפקידים להתמקד בתחום אחריותו תוך שילוב עם נושאי התפקיד האחרים בארגון במטרה לקדם את מטרות הארגון.

התועלת לארגון בהגדרת תפקידים?

הגדרת תפקיד מאפשרת לארגון להגדיר את תחומי האחריות לכל בעל /ת תפקיד ובנוסף להגדיר את הדרישות מהתפקיד.

איך בונים הגדרת תפקיד בארגון?

  • הגדרת תפקיד –  שם התפקיד והגדרתו בהתאם למבנה ופורמט הגדרת תפקיד.
  • תחומי האחריות – הגדרת הנושאים הנמצאים בתחום אחריותו של בעל התפקיד.
  • תכולת התפקיד –  הגדרת הפעילויות אותם בעל התפקיד צריך לבצע על מנת לעמוד בתחום אחריותו. עקב הדרישות השונות בתחומי הניהול ישנן הגדרות שונות לכל תפקיד, לדוגמא הגדרת תפקיד מנהל פרויקט או מנהל פיתוח עסקי.
  • מדדי הצלחה – מדדים אלו צריכים להיות נגזרים מתוך מטרות הארגון. המדדים חייבים להיות כמותיים ותהליך איסוף הנתונים וחישובם עדיף שיהיה ממוחשב.
  • כפיפות –  יש להגדיר את כפיפות התפקיד ואת ממשקי העבודה של בעל התפקיד עם בעלי תפקיד אחרים בארגון
  • ניסיון – הגדרת שנות הניסיון הנדרש ותחומי הניסיון
  • דרישות השכלה – הגדרת ההשכלה הנדרשת
  • תכונות נדרשות – הגדרת התכונות הנדרשות מבעל התפק