תכנון אסטרטגיה עסקית

תכנון אסטרטגיה עסקית  – איך יסייע לעסק שלך

תכנון אסטרטגי מחייב את החברה להגדיר את מטרותיה ואת דרכי הפעולה למימושם זאת לצורך יצירת יתרון תחרותי על מתחריה. תהליך התכנון מתבסס על ניתוח הסביבה העסקית בה פועלת החברה, הערכת יכולותיה ומשאביה, ובמתן מענה על האיומים וההזדמנויות אותם זיהתה.

התכנון האסטרטגי הינו תהליך מתמשך הכולל עדכון תקופתי בנתונים חדשים ובהתאמת התכנית לשינויים החדשים שהתהוו ב"שטח".

השינויים הגיאופוליטים התדירים ,השינויים בכלכלת העולם והמהירות בשינויים הטכנולוגים יוצרים אתגרים המסוגלים לטלטל חברות עסקיות מרווח להפסד תוך פרקי זמן קצרים ביותר.

התזזיות המאפיינת את הסביבה העסקית מחייבת את החברה העסקית למהלך תכנוני אשר ישפר את סיכויי הצלחתה ב "קרב ההישרדות העסקי " אשר אילוציו רק הולכים והופכים קשים יותר להתמודדות אך מנגד מייצרים הזדמנויות עסקיות.

חברות הנקלעות למצבים אלו נוהגות לפעמים בשיטת "כיבוי שרפות" בטכניקה זו משאבי החברה המצומצמים מוסבים מכיבוי שרפה אחת לזו שאחריה, ללא כל תכנון או החלטות עתידיות. מתוך הכרה ולימוד ניסיונן של חברות אחרות וניסיונה של חברת טקטרנדס בסיוע לחברות, שנקלעו לקשיים אנו מוצאים שאין תחליף למהלך של תכנון אסטרטגי שיתווה את הדרך להובלת החברה להצלחה.

המרכיבים בתהליך התכנון האסטרטגי

 • Vision – חזון עסקי – הצהרת כוונות למה ולאן העסק רוצה להגיע
 • Values –  ערכים – הגדרת העקרונות שישמשו כקווים מנחים לפעילות מנהלי ועובדי העסק
 • Mission Statement – הגדרת המטרות והיעדים העסקיים
 • Strategic Paths –  הגדרת המהלכים האסטרטגיים אותם העסק צריך לבצע על מנת לעמוד במטרותיו וביעדיו להשגת החזון

איזה נושאים נבחנים בתוכנית האסטרטגית?

מצב גיאופוליטי

בחינת ההשפעות הגיאופוליטיות על פעילות העסק והשפעתן על רמת הסיכון

מקרו כלכלה

השפעת המצב על עלויות העסק, מכירות מוצריו ורווחיותו

השפעות משפטיות ורגולציה

בחינת השפעת חוקים ורגולציה חדשה או בתהליך והשפעתן על פעילות העסקית הקיימת והעתידית

מאפייני העסק

 • הגדרת חוזקות וחולשות
 • מאפייני מוצרים ותרומתם
 • אורך חיי מוצרים
 • משכי פיתוח מוצרים חדשים
 • טכנולוגיה
 • היכן העסק נמצא על עקומת הצמיחה
 • מהם גורמי הרווחיות
 • מיהם הלקוחות העיקריים וכיצד הם פרוסים גיאוגרפית
 • כיצד לקוחות העסק מבצעים את קניותיהם

מתחרים

 • הגדרת מתחרים, גודלם , אזור פעולתם ונתח השוק בו הם מחזיקים
 • מהם נקודות החוזקה והחולשה של המתחרים
 • איכות ועלות המוצרים של המתחרים
 • הוצאות המו"פ השנתיות
 • מספר אנשי מכירות
 • מה עשה כל אחד מהמתחרים בשנה האחרונה כדי לשנות את הזירה העסקית
 • מי מהמתחרים הכניס מוצרים חדשים לשוק
 • מי מהמתחרים הכניס טכנולוגיה חדשה לשוק העשויה לשנות את הזירה העסקית
 • מי מהמתחרים החל להשתמש בערוצי הפצה חדשים המקנים לו אפשרות לשנות את הזירה העסקית

התנהלות תחרותית של העסק

 • האם אבד יתרון תחרותי כלשהו שהיה קיים בעבר
 • האם אבד מוצר מיוחד של העסק
 • האם אבדה טכנולוגיה שהיתה קניין העסק
 • האם עזבו אנשי מכירות מוצלחים
 • מה עשה העסק בשנה האחרונה על מנת להגדיל את יכולת התחרות ולשנות את חוקי המשחק
 • האם הוכנס מוצר חדש לשוק או טכנולוגיה חדשה
 • האם נרכשה חברה חדשה או גוייסו אנשי מכירות טובים ממתחרים
 • האם הוקם Joint Venture חדש

איומים והזדמנויות

 • מהן החששות לשנתים הקרובות (לדוגמא: מהם הפעלות אותן יכולים המתחרים לעשות שישנו את מעמד העסק לרעה)
 • מהם המיזוגים והרכישות העלולים להסיג את העסק לאחור
 • מהם המוצרים החדשים שאותם עשויים המתחרים להוציא לשוק ולשנות את הזירה העסקית
 • האם קיימות טכנולוגיות חדשות אותם המתחרים יכולים לאמץ או לפתח ומה מידת ההשפעה שלהם על מיקום העסק בשוק

בחירת מהלך אסטרטגי

על בסיס ניתוח הנתונים והבנת השלכותיהם על העסק , יקבע מה יכול לעשות העסק על מנת לשנות את הזירה העסקית במטרה לתפוס נתח גדול יותר מהפעילות העסקית. להלן מספר דוגמאות למהלכים אסטרטגיים שעסקים יכולים לאמץ:

 • פיתוח מוצר חדש
 • הכנסת חידושים במוצרים קיימים
 • רכישת חברה או פעילות
 • כניסה לתהליך גלובליזציה. במידה והעסק נמצא בתהליך זה – בחינת העמקת התהליך
 • הגדרת הפעולות שיביאו להידוק גבוה יותר של הקשרים בין העסק ללקוחותיו

תוכנית אסטרטגית

בתהליך בניית תוכנית אסטרטגית חברת הייעוץ מייצרת תמונת מצב עדכנית באמצעות איסוף נתונים הנמצאים אצל הלקוח ובאמצעות מחקרי שוק של הסביבה העסקית.

במהלך ניתוח הנתונים שנעשה בשיתוף על הלקוח מועלות מספר חלופות רלוונטיות וברות השגה אשר מתוכן נבחרת החלופה הנכונה ביותר. לעיתים חלופה זו מאחדת בין מספר חלופות שהועלו בדיונים.

חברת היעוץ מסייעת ומלווה את תכנון הנגזרות האסטרטגיות לכל אחת מהפונקציות הארגוניות ומכינה תוכנית יישום עסקית. במהלך תהליך היישום מלווה חברת הייעוץ את העסק ונותנת הכוונה נכונה והמלצות לכל שלב ושלב בתהליך.

מה נדרש מהעסק על מנת לקיים את התוכנית האסטרטגית שנבחרה

תהליך גיבוש האסטרטגיה העסקית הינו תהליך אינטנסיבי הצורך זמן הנהלה ומחייב התמקדות בנושא. התהליך מחייב שקיפות והתמודדות עם תמונת מצב של העסק שלפעמים יכולה להיות קשה לחלק מהמשתתפים.

אחריות היישום הנה של העסק, מכאן חשיבות של מוערבות הלקוח בכל שלב ושלב בתהליך, החל מאיסוף הנותונים ועד לבחירת החלופה הנבחרת ותכנון תהליך היישום. העסק חייב לגלות אחריות בתהליך ולא להפוך את התוכנית לעוד מסמך אב כרס היושב על מדף המסמכים בחדרו של היו"ר או המנכ"ל.

חברות שעברו תהליך של ייעוץ אסטרטגי ובניית תוכנית אסטרטגית ונצמדו לתוכנית, הצליחו לשפר את מעמדם בסביבה העסקית תוך שיפור הישגיהם הכלכליים.

יתרונותיה של טקטרנדס בתכנון אסטרטגיה עסקית

בתכנון אסטרטגיה עסקית טקטרנדס שמה דגש על הקמת מעגל תכנוני עבור היחידות הפונקציונליות בחברה, זאת על ידי גזירת תכנון אסטרטגי עבורן מתוך התוכנית האסטרטגיה הכללית של העסק, הקמת מנגנוני בקרה ועדכון למעקב אחר יישום התוכנית, הכוללים בין השאר יישום שיטת ה-Balance Scorecard ויישום פעולה מתקנת ברמה הפונקציה האירגונית וברמת החברה. 

התוכנית האסטרטגית   מתעדכנת אחת לתקופה במטרה לבצע פעולות מתקנות במידה והנתונים בסביבה העסקית משתנים ומחייבים שינוי בכיוון של החברה.

 • ניסיוננו הרב והוותק הנצבר משנת 1987 הוביל לפיתוח מתודולוגיה לאיסוף נתונים וניתוחם, תוך יצירת תמונת מצב עדכני וראלי של העסק והסביבה בה הוא פועל
 • שיטת עבודתנו מאפשרת תכנון חלופות פתרון אמינות שמתוכן ניתן לגבש חלופה נבחרת לתכנון האסטרטגי
 • ניסיוננו בהכנת תוכניות עסקיות ותכניות עבודה ליישום ומתודולוגיה למעקב מסייעת ביישום נכון של האסטרטגיה שנבחרה
 • אנו בעלי ניסיון בסיוע לחברות לקדם את עסקיהן והובלתן לצמיחה.
 • תכנון האסטרטגיה העסקית נעשה במשותף על ידי צוות מקצועי שלחברת טקטרנדס וחברי הנהלת החברה.