איפה הכסף? במלאי

איך לנהל מלאי יעיל?

באמצעות מספר מדדים פשוטים אותם אציג בהמשך אציג כיצד ניתן לנהל מלאי חומרי גלם, חומרים בתהליך ותוצרת גמורה.

טיפ חשוב: הנתונים למדדים הנזכרים במאמר קיימים במרבית בסיסי הנתונים של התוכנות הקונבנציונאליות לניהול כספים, רכש ומלאי שאינם מערכות ERP.

עם זאת, בחברות העושות שימוש בתוכנות ERP והבנויות על בסיס Best Practices של תהליכים עסקיים קיימים דוחות מובנים המאפשרים קבלת מדדים אלו.

יצירת מדדים מחייבת הכרה מעמיקה של המערכת, הפעלתם הינה קלה יחסית לשימוש, אך יש לנהל אותם בעקביות תוך ביצוע פעולות מתקנות המתחייבות מסטיות מלאי, שינוי בתהליכים ושינויים בסביבה העסקית.

מדדים

ניתן לבנות מספר מדדים באמצעות מערכות המידע הקיימות בעסק.

אחוז גידול שולי

מדד זה מאפשר לחברה מעקב אחר גידול או קיטון בפעילות העסקית ובחינת התאמת ערכי המלאי לרמת הפעילות העסקית 

 אחוז הגידול העסקי השולי = מכירות / (עלות המכר – מכירות)

גידול במדד זה צריך להביא את מחלקת הרכש להוזלה של עלות פריטים כתוצאה מהיכולת לעשות שימוש בהנחה לגודל בנוסף בחברות יצרניות הגידול מאפשר התייעלות כתוצאה מהגדלת סדרות ייצור והורדת זמני כינון מכונות.

רמת דיוק המלאי

ניהול מלאי יעיל מחייב רמת דיוק שלא תפחת מ 95%.
לשם כך יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. סיווג המלאי לקבוצות ראשיות (מומלץ לא יותר מ 3 ) באמצעות ניתוח פארטו.
 2. הפקת דו"ח ממערכות החברה, המחלק את המלאי לשלוש קטגוריות (A,B,C), כדלהלן:
 • קבוצה A- מהווים כ 80% מערך הצריכה בשקלים מקורו ב 20% של אוכלוסיית הפריטים
 • קבוצה B- מהווים כ 15% מערך הצריכה בשקלים מקורו ב 30% של אוכלוסיית הפריטים
 • קבוצה C- מהווים כ 5% מערך הצריכה בשקלים מקורו ב 50% של אוכלוסיית הפריטים

ניהול דגימות מלאי תקופתיות

הדגימות התקופתיות נועדו לבחון את אמינות המלאי וכל קבוצה נדגמת בתדירות שונה, מניסיוננו תדירות אופיינית היא כדלהלן:

 • פריטי A- 4 דגימות בשנה
 • פריטי B- 2 דגימות בשנה
 • פריטי C- דגימה אחת בשנה
 • ולבסוף רמת דיוק המלאי הנדרשת על בסיס ספירה כמותית:
  • פריטי A ± 1%
  • פריטי B ± 3%
  • פריטי C ± 5%
 • הדרישה המינימלית להפעלת מערכת ERP או כל מערכת עיתוד מלאי אחרת היא דיוק של 95%.

אספקה

מדד זה בא לנטר את כמות הפריטים שהוזמנו על ידי הלקוח בהזמנה ספציפית מול כמות הפריטים שסופקו למעשה.
כאן החישוב מבוסס על מספר ההזמנות שסופקו עם פריטים חסרים לתקופה (יום, שבוע, חודש ורבעון). כשאחוז ההזמנות שסופקו עם פריטים חסרים הינו גבוה מצביע הדבר על תפקוד נמוך של מערכת ניהול המלאי .

זמן מחזור

זמן מחזור היינו מדד הבא למדוד משך זמן לביצוע תהליך עסקי כמו הוצאת הזמנות רכש ,ביצוע הוראות ייצור, מלוי הזמנת לקוח והוא משמש כחלק ממשך זמן האספקה (LEAD TIME) משך זמן זה נמדד מרגע הוצאת הדרישה עד לרגע השלמתה.

ניתן לחלק את זמן המחזור לתתי פעילות : הוצאת הזמנת רכש > אישור דרישה להזמנה הזמנה > בקשה להצעות מחיר > בחינת הצעות והמלצה על ספק > אישור הוצאת הזמנה > הוצאת הזמנה > קידום אספקה > קליטה במחסן > תשלום כנגד חשבונית.

המדד חשוב לאיתור פעילות המשמשת צוואר בקבוק ולתכנון פעולה מתקנת לפתרון הבעיה.

סבבי מלאי

מדד סבבי מלאי הינו מדד המאפשר בחינת מהירות חידוש המלאי. ככל שסבבי המלאי גבוהים יותר כך המלאי נמוך יותר. השאיפה הינה להחזיק תמיד רמות מלאי נמוכות, דבר המקטין הוצאות מימון ותזרים מזומנים. חישוב סבבי המלאי נעשה באמצעות הנוסחה הבאה:

(עלות המכר) / (ממוצע המלאי)

כשאת ממוצע המלאי מחשבים כך:

ממוצע מלאי = 2 / (מלאי פתיחה של תחילת שנה + מלאי סגירה של אותה שנה)

אחוז השינוי במלאי איטי ובמלאי מת

אחוז השינוי יכול להימדד על בסיס תקופתי של רבעון חצי שנה או שנה תוך השוואה לתקופה מקבילה של שנה אחרונה ותקופה קודמת.
מרבית החברות אינן עושות שימוש במדד זה היכול להצביע על בעיות בעיתוד המלאי, על צורך בעדכון של עצי מוצר ותהליכי הטיפול בשינויים הנדסיים ובעיית מכירות.

פעולות מתקנות

הפעולות המתקנות הנדרשות ברוב המקרים הם אחד או יותר מהמוזכרים בהמשך:

 • חלוקת המחסן למחסני משנה: מחסן חומרי גלם, חומרים בתהליך, תוצרת גמורה
 • גישה למחסן תהיה רק לעובדי מחסן
 • כל הפריטים יוקמו במחשב, יכללו מספר קטלוגי ותיאור פריט, זאת תוך הקפדה על הימנעות מכפילויות (הגדרת פריט יוגדר באמצעות מספר קטלוגי אחד ותיאור אחד).
 • תוגדר המדיניות לקביעת ערך כספי לפריט אשר תהיה משותפת לכל הפריטים (לדוגמה: מחיר אחרון, ממוצע נע)
 • לכל מוצר סופי יוקם עץ מוצר
 • כל קליטת חומר למחסן תעשה באמצעות המחשב ועל בסיס תיעוד
 • כל ניפוק מהמחסן יעשה באמצעות המחשב ועל בסיס תיעוד
 • יתבצעו ספירות מדגמיות על בסיס ניתוח פריטי ABC
 • עבור כל סטייה באחד מהדדים תוכן תוכנית לפעולה מתקנת ובסיומה תתבצע בחינת האפקטיביות של פעולה זו

מאמרים נוספים