איך תדע שקיימת בעיה בשרשרת האספקה

מהי שרשרת האספקה?

שרשרת האספקה מייצגת את מכלול הפעילויות אותן החברה מכננת ומבצעת על מנת לספק את מוצריה ושרותיה ללקוחות. שרשרת האספקה מורכבת מחוליות, כשלכל אחת קיים תפקיד מוגדר. במאמר זה אני מוצא לנכון לבחון מספר "חוליות" מרכזיות באמצעות שאלות אשר לך הקורא יבהירו במהירות יחסית את מצב של שרשרת האספקה בעסקך.

ביקושים ומשאבים

האם קיים ומופעל בעסקך כלי ממוחשב לבחינת קיבולת נדרשות כנגד עומסים ואילוצים הנדרשים לצורך מימוש ההזמנות?

אם התשובה היא לא – צפה לבעיות! במיוחד כאשר התחרות על קיבולת גוברת כתוצאה מגידול עומסים או מדרישת לקוחות לקיצור זמני הספקה.

היכן הבעיה?

בהגדרת ביקושים ובחינת משאבי העסק לתת מענה לביקושים אלו. הקושי בהגדרת ביקושים מתחיל בצורך בהגדרת מדיניות תכנון המלאי בחברה. האם עסקך פועל בהתאם ל:

 • Make To Order
 • Make To stock
 • Assemble To Order

הגדרות אלו חייבות להיעשות ברמת המוצר והן יכולות להשתנות תקופתית בהתאם לסביבה העסקית בה פועל העסק. מעקב אחר התנודות בשוק והתנהלות הלקוחות הינו המפתח לקביעת מדיניות זו. הצורך בעמידה בזמני אספקה כתנאי לרכישת לקוחות חדשים ושימורם מחייב לבחון את יכולת משאבי שרשרת האספקה (אשר פונקציית הייצור הנה רק אחת מהן) לעמוד בדרישת הלקוחות. חלק גדול מהחברות אינן עושות שימוש במערכת הממוחשבת העומדת לרשותן לצורך זה, הפתרון הנהוג על ידן הינו קביעת משכי אספקה (Lead Time) שאינם מייצגים את המציאות ברצפת הייצור וזמני אספקת חומרי גלם.
חוסר התכנון והשימוש בכלי תכנון גורם לשימוש לא נכון ויעיל במשאבי שרשרת האספקה, עובדה זו מונעת הקטנת זמני אספקה גורמת לדחיית הזמנות ובמרבית המקרים מייקרת את עלות המוצר.

תכנון אב ייצור

האם קיים בארגונך תיאום מלא בין מערך השיווק והמכירות לבין התפעול הנתמך בכלי עבודה אופרטיבי?

אם התשובה היא לא, או התיאום קיים אך חסר כלי אופרטיבי לתמיכה בתהליך – צפה לבעיות ברמות מלאי לא מאוזנות ,קושי במתן מענה לביקושים ועמידה בזמני אספקה!

מהי הבעיה?

תכנון אב ייצור אשר משמש ככלי לתרגום הזמנות הלקוחות לאורך השנה. התאריכים המופעים בתכנון אב יצור יגזרו מתוך תאריכי האספקה של הזמנות הלקוחות.
עיקר השימוש של תכנון אב ייצור היינו:

 • בחינת אילוצים כמו קיבולת ייצור וחומרי גלם
 • אימות תאריכי אספקה
 • תיאום מכירות מול תפעול על צורך בדחיה או קידום של תאריכי אספקה ללקוחות

תוצאות בחינת האילוצים מאפשרת את השימוש בתכנון אב ייצור כנתון עיקרי של תכנון מהלך עיתוד המלאי (MRPׁ). ניתן להגביל את ריצת הMRP למספר חודשים מתוך 12 חודשי השנה כל זאת בהתאם לצרכי החברה על בסיס תכנון אב יצור.
חשיבות תכנון אב ייצור הנה ביצרת שפה משותפת בין התפעול למכירות .דיוק הנתונים בתכנון משפיעה רבות על רמות המלאי והחוסרים המתגלים בתהליך הייצור.

ניהול תצורה

האם תהליך ניהול תצורה מתנהל בארגונך כך שכל שינוי הנדסי או אחר מוצא את ביטויו במערכת ניהול התצורה?

אם התשובה היא לא או חלקית – קיימת הזדמנות של יצירת חיסכון עצום לארגון!

הסבר מדוע?

ניהול התצורה של המוצר הסופי המתחיל בהגדרת הפריט על ידי גורם אחד בארגון  והשינויים החלים בו עד להגדרת לעץ המוצר, באים לתת ביטוי לשינויים הנדסיים החלים במחזור חיי המוצר, חלק מהחברות אינו כולל בנוהל השינויים הנדסיים אותו הוא מיישם את הצורך בקביעת תאריך אפקטיבי להכנסת השינוי ההנדסי על בסיס רמת המלאי הקיימת והמושפעת מהשינוי, דבר המביא לגידול במלאי האיטי ובמלאי המת.

גרוע מזה הינו המצב בו נעשה עדכון הנדסי שאינו מוצא את ביטויו בנתוני הפריט ובנתוני עץ המוצר, מה ששוב משפיע על רמות המלאי והיכולת לייצר ולעמוד בדרישת לקוח ולמצב בו מוצר מוגמר נפסל למשלוח על ידי בקרת איכות עקב אי התאמה לדרישות או לדחייה על ידי הלקוח הסופי כתוצאה מאי התאמה לדרישות.

דיוק רמות המלאי

האם דיוק רמת המלאי שלך עומד על 95%?

באם דיוק המלאי עומד מתחת ל 95% – המלאי גדל אך אין לך אפשרות לעשות בו שימוש מלא.

מהי הבעיה?

דיוק מלאי ברמה של לא פחות מ95% הינה דרישה הכרחית לתכנון דרישת חומרים (MRP) דיוק המלאי מושפע מכמה גורמים:

 • תהליך הקבלה והקליטה למחסן
 • ניהול המחסנים כולל ניהול איתורים
 • שיטת ניהול ניפוקים מהמחסן
 • העברות בין מחסנים
 • ניהול פגי תוקף
 • ספירות והדרכות אנשי מחסן כולל ניתוח אירועי כשל.

ייצור

 • האם עלויות הייצור (חומר ועבודה והוצאות חרושת) חורגות מעלות התקן?
 • האם קיימת עמידה מלאה בזמני אספקה ללקוח?
 • האם קיימים לקוחות שמתלוננים על איכות? 

אם אתה מתמודד בהצלחה עם שאלות אלו זכית! אך באם עמידתך היא חלקית או אינך מתמודד באופן מלא עם שאלות אלה, עצור וחשב מסלול מחדש!

בדוק את הנושאים הבאים

 • האם שקלת שימוש בקבלני מישנה שיכולים לעמוד בדרישות הייצור
 • האם משאבי האנוש והידע היצורי הנדסי הנדרש נמצאים
 • האם טכנולוגית הייצור עונה לדרישות
 • האם קיבולות מערך הייצור עונים לעומסי העבודה הנדרשים
 • האם קיים מערך תפ"י המבוסס על מערך ממוחשב ו מערכת איסוף נתוני ייצור ועלות ונעשה בה שימוש

ספקים

בחירה בספק הנכון דומה לעיתים בבחירה בשותף הנכון באם אתה עונה בחיוב על כל אחד מהנושאים הבאים מצאת שותפים שיעזרו לך בפיתוח עסקך במידה והמענה חלקי או לא מלא החל בפעולה מתקנת.

 • האם אתה מפעיל יותר מספק אחד עבור חומרי גלם קריטיים, ולטובת פעילות קבלני מישנה קריטיים.
 • האם הספקים איתם אתה עובד עברו על ידך תהליך אישור (בחינת תהליכי תכנון, ייצור, דיווח איכות).
 • האם אתה נוהג לבצע הערכת ספקים (איכות, עלות ,עמידה בזמני אספקה) אחת לתקופה.
 • האם אתה בוחן ומשווה מחירי ספקים בשוק.

תכנון הפצה

האם קיים צורך בשימוש ברכבים "קטנים" לצורך השלמות אספקה ללקוחות? אם כן יתכן מאד שקיימים חוסרים ו/או ליקוט ההזמנות להפצה לקווי ו/או תכנון ההפצה לא נעשה כראוי.
תכנון הפצה בא לתת לארגון כלי באמצעותו הוא מביא פיסית את הזמנת הלקוח ליעדה הסופי ומתרגם את תעודת המשלוח לחשבונית לתשלום.

 • תכנון זה הינו שילוב בין נתוני המלאי בשרשרת ,הזמנות בפועל ופעילות ההפצה הפיסית
 • תכנון ההפצה צריך להיעשות על בסיס תכנון הזמנות בפועל של לקוחות
 • תכנון מבצעים לקידום מכירות, מבצעי מכירות
 • הכנסת קווי מוצר חדשים והורדת פריטים או קווי מוצר שאינם כדאיים
 • טיפול בהחזרות

תמחיר

האם קיים דוח רווחיות למוצר, משפחת מוצרים על בסיס נתונים עדכניים של עלות למעשה?

במידה והתשובה הנה לא או חלקית – הבעייתיות יכולה לנבוע בעיקר מחוסר במערכת איסוף נתונים ,אי שימוש בפקודות עבודה ,בעיה בניהול מלאי חוסר במערכת מידע הדבר מביא לחוסר יכולת במדידת רווחיות למוצר, משפחת מוצרים ומכאן לקבל החלטות שגויות החוצות חברה.

מה הבעיה?

חישוב רווח למוצר = מחיר מכירה – (עלות ישירה +העמסות חרושת והעמסות הנהלה וכלליות)

מחיר המכירה תמיד יהיה ברור וקל להגדרה, הדבר אינו נכון תמיד לגבי העלות הישירה (חומרים ועבודה) אשר במרבית המקרים קשים יותר להגדרה.
תהליך ביצוע העמסות הינו טכני ואינו מהווה בעיה במרבית המקרים. ארגון המתקשה באיסוף נתוני העלות הישירה משקף מצב שבו התהליכים עסקיים, נהלי העבודה ומערכות מידע מחייבים בחינה וריענון. אירגוניים העושים שימוש בעלות תקן לצורך בחינת רווח למוצר חוטאים לעצמם עקב אי הדיוק בעלות המעשית לארגון ומכאן החשש לטעות בקבלת החלטות עסקיות.

יישום הרעיון של שיפור מתמיד

החשוב מכל והנושא שהרבה מס שפתיים משולם עבורו על ידי הנהלתן של חברות אך אינו מוצא ביטוי הלכה למעשה, הינו יישום תהליך השיפור המתמיד אשר באמצעותו ניתן לחזק כל אחת מחוליות שרשרת האספקה ולאפשר לחברה לעמוד מול איומים ולנצל הזדמנויות עסקיות אותם היא משכילה לאתר.

מאמרים נוספים