איך לשמור על מערכת יחסים תקינה עם הבנק

בנק הוא עסק לכל דבר

בנק הוא מוסד פיננסי העוסק בתיווך ובטיפול בכספים. התיווך נעשה בין פרטיים ותאגידים שברשותם עודפי כספים שאינם דרושים להם  מידית ובין פרטיים ותאגידים הנמצאים במחסור כספי, לצורך מימוש מטרותיהם השונות.

מאמר זה מביא סקירה על מערכת היחסים שבין הבנק לעסק שלך ומוסיף "טיפים" ועצות לניהולם הנכון.

עבודה מתואמת עם הבנק עושה את כל ההבדל בין עסק שמתנהל נכון ובין עסק שנכנס למצוקה.

הבנק משלם ריבית למפקידים את כספם וגובה מהלווים מימנו ריבית. פער הריביות בין הרבית למפקידים ובין הרבית למלווים משמש אחד מבסיסי הרווח של הבנק.

עסק חורג מהמסגרת המאושרת ע"י הבנק, מסתכן בכך שהתחייבויות כלפי גורמים עמם הוא בקשר לא יכובדו ע"י הבנק ויתחיל תהליך של החזרות צ'קים וביטול הוראות קבע.

על מה מושתת מערכת יחסים תקינה עם הבנק

חשוב להזכיר דברים בסיסים אלו על מנת להבין את מערכת היחסים שבין הבנק לעסק המושתתים על:

 • מצב חשבון הבנק הוא מבחינת אבן בוחן לעסק גדול כקטן.
 • הבנק על פי רוב נמנע מסיכונים לא מחושבים, במיוחד כשהמדובר בעסקים קטנים ובינוניים
 • הבנק תמיד ידאג לקבל בטחונות ויבחן את כושר ההחזר של העסק לפני מתן הלוואה זאת על מנת לוודא שהוא אינו ניזוק ומשמר את רמת רווחיותו
 • מנהל סניף הבנק נמדד על העמידה ביעדים ובקיום הנהלים הנגזרים בין השאר מהחלטות הנהלת הבנק
 • עסק בסיכון יוצר איום על סניף הבנק והמנהל העסקי שמולו עובד העסק.

טיפים לשמירת מערכת יחסים תקינה עם הבנק

 • לפני בחירת בנק/סניף שיספק לך את שרותי בנקאות, בצע השוואה בין הבנקים ובין סניפיהם. קיים שוני בין ההצעות שתקבל מבנקים שונים ובנוסף קיים שוני בין סניפי הבנק עצמו.
 • בחר בסניף המתאים לצרכיי עסקך. בבואך לעשות זאת הבא בחשבון את מיקום הסניף  ושעות פעילותו
 • מנע הפתעות מהבנק
 • הקפד לנהל חשבון התואם את מסגרת האשראי שנקבעה לך.
 • עשה שימוש בניהול תזרים מזומנים צפוי המאפשר איתור בעיות תזרימיות. באמצעות תזרים מזומנים נכון אפשר לוודא שהתשלומים יפרעו ללא חריגה ממסגרת האשראי.
 • הימנע מהוצאת שיקים למועדים בהם סניף הבנק סגור. בימים אלה לא תוכל לבצע כל פעילות מתקנת בחשבונך, במקרה הצורך.
 • ידע את הבנקאי האישי שלך, מנהל הסניף או סגנו על חריגות צפויות והצג בפניו את התזרים והתכנית העסקית באמצעותה אתה אמור לנווט ולהוביל את העסק מחוץ "לטווח החריגות ".
 • בעשותך זאת נסה להרשים את מנהל סניף הבנק בידע העסקי שלך בהכרתך את המתחרים, כיוון  ההתפתחות של העסק, תמחיר המוצרים, מדינות המחרה של העסק ומגמות השוק וכן את ההשלכות הפיננסיות על עסקך. הכוונה הנה לחזק  את ביטחונו של מנהל הסניף ביכולתך המקצועית כמנהל, דבר האמור לעזור בקשרך ובמערכת היחסים עם הסניף והבנק.
 • עמוד על המקח על סוגי העמלות והשירותים הנדרשים והמוצעים לך. נהל משא ומתן על כל עמלה וריבית, חשוב לנהל זאת עם נתונים בדוקים ורציניים, הבנק אינו "אויב", אם תספק נתונים בדוקים ואמתיים הבנק יבוא לקראתך. הבנק כמו כל עסק אחר מעוניין להרחיב את פעילותו ולהעניק לך אשראי.
 • אל תשאיר דברים מסוכמים בעל פה, בקש שכל הסכמה וכל הבטחה של הבנק תהייה בכתב.
 • תעד בקפדנות את כל ההסכמים עם הבנק.
 • אמץ לך הרגל שוטף לבדוק את חשבונות הבנק דרך אתר האינטרנט וגם עם קבלת תדפיסים, יש לעבור שורה אחר שורה  ולאמת את הנתונים הנמצאים בהם.
 • שמור על יחסי עבודה "ידידותיים" עם סניף הבנק לעתים יחסים אלו יכולים לבוא לעזרתך במתן אשראי נוח יותר או בהקלות אחרות שאינם מחויבות בהתאם לנהליי הבנק .
 • הקפד לפגוש את הבנקאי האישי שלך מעת לעת ועדכן עמו את ההסכם השנתי כולל מסגרות אשראי ותנאים שונים לשנה הקרובה, במידה ויהיו שינויים בנקאיים, הסיכומים שנחתמו יהיו לעזרתך.
 • כדאי ורצוי לעבוד במקביל עם בנק נוסף זאת על מנת לאפשר גמישות תפעולית פיננסית בעת הצורך. ובנוסף לבחון ולהשוות  עלויות.
 • זכור עבודה עם שני בנקים עדיפה אך מחייבת וויסות של הפעילות הפיננסית .
 • נסה לקבל חלק מהאשראי  כהלוואה דבר שיאפשר לך הורדת האשראי משך הזמן והפחתת עלויות מימון. (עלות ההלוואה נמוכה מעלות האשראי).
 • בדוק אפשרות קבלת הלוואה עם כרטיס אשראי חוץ בנקאי. חברות אשראי מאפשרות מתן מסגרת אשראי חוץ בנקאי דבר שיעזור לך לשמור שחשבון הבנק לא יכנס לחריגה.

כמה עצות להתנהלות בזמן משבר בעסק

במידה והעסק נקלע לתזרים מזומנים שלילי, ההתנהלות מול הבנק משתנה וצריכה להיעשות בזהירות רבה:

 • יש לשמור על שיגרת עדכון מול הבנק בכל שינוי קטן או גדול שעובר על העסק.
 • יש להקפיד לעקוב אחר עלויות בנקאיות – יש לנהל מו"מ לגבי ההטבות המיועדות לכם ובכך תאפשרו ביטול גזירות של חריגה ממסגרת אשראי.
 • יש לבדוק קבלת החזרים על עמלות ורביות משנים קודמות, ישנם מקרים רבים בהם ריביות מצטברות יכולות להגיע לסכומים נאים שיעזרו לעסק בשעת משבר. יש להקפיד על בדיקת חישובי הבנק לריביות המגיעות לך למנוע חוסרים עקב טעויות בחישובים. ישנן חברות המתמחות בבחינת פעילויות בנקאיות ומומלץ להיוועץ עם חברה כזו.
 • בחתימתך על שעבוד שוטף אתה מעביר לבנק את ההחלטה לגבי ההתנהלות הפיננסית עליו. כך שכל מה שיגיע לעסק כמו צ'קים, פיקדונות, נכסים, נדלן אשראי ועוד יהיה שייך לבנק. כמו כן שעבוד זה יירשם ברשם החברות – לא תוכל לקבל אשראי נוסף ולא תוכל לפתוח כל חשבון בבנק אחר ללא קבלת הסכמה מהבנק שלך.

מאמרים נוספים