איך להתמודד עם האטה במכירות וסכנת מיתון

האם המיתון בדרך? 

עולם העסקים בישראל נתון להשפעת המחזור הכלכלי המאופיין בתקופות של גאות, שפל, מיתון והתאוששות. נתוני בנק ישראל והעיתונות הכלכלית בארץ ובעולם מעידים כי חלה ההאטה כלכלית במשק העולמי וכמו כן במשק הישראלי. השאלה העולה היא עד כמה עלולה כלכלת ישראל להמשיך ולהיפגע ומה תהיה ההשפעה על עסקך.
ההיסטוריה מלמדת כי האטה ומיתון כלל עולמי גורמים להאטה בפעילות הכלכלית בישראל ואף עשויים להביא למיתון. אם חלילה גל הטרור יתפתח או ימשך זמן ארוך תהיה לכך השפעה ישירה והמשק עשוי לעבור מצמיחה נמוכה למיתון. לאורך השנים ישראל עברה מספר משברים כמו המיתון לפני מלחמת ששת הימים, המיתון אחר מלחמת יום כיפור, האינפלציה בשנות השמונים והמשברים של האינתיפאדה הראשונה והשנייה, המבצעים בלבנון ובעזה, ולאחרונה בצוק איתן.

איך לזהות סכנת מיתון

משבר הינו אירוע חריג שבמרבית המיקרים לא ניתן לחזותו מראש ולהביאו בחשבון במסגרת התכנונים העסקיים. השפעתו של משבר על העסק עשויה להוות איום על תוצאות ביצועיו ולהתפתח עד כדי איום על עצם קיומו .

המשבר הנוכחי מתווסף לשאר המשברים שעברו על ישראל, אך כמו במשברים קודמים, ניתן לצאת ממשבר זה מחוזקים זאת בתנאי שבעל העסק ידע לפעול תוך ראיה נכונה ובלתי מתפשרת של הנתונים, להכין תכנית פעולה, להפעיל צוות עובדים מתאימים ולנהל את התוכנית בצורה נכונה.

סימני אזהרה למיתון

סימנים ראשונים למשבר כתוצאה ממיתון יבואו לידי ביטוי בירידה בהיקף המכירות, ירידה בהיקף הבקשות להצעות מחיר, היווצרות של בעיות תזרימיות, הידוק קווי האשראי ע"י ספקים ובנקים. דברים אלה מתרחשים כבר עתה בחלק מהעסקים.

טיפים והתייחסות מעשית להתנהלות בשעת משבר

על בסיס ניסיוננו אנו ממליצים לכל בעל עסק לבצע ניתוח מעמיק של הנתונים העסקיים שיציגו את תמונת המצב העסק כולל תחזיות עסקיות ולהעלותם בכתב, ובהתאם לכך להכין תכנית כתובה אשר תאפשר התמודדות עם נתונים אלה.

אנו ממליצים על הנושאים הבאים בניתוח והכנת התכנית להתמודדות עם סכנת מיתון

  • יצירת תמונת מצב אובייקטיבית ואמינה של הנתונים הבאים: (מצב צבר הזמנות, בנקים, תזרים מזומנים, מלאי חומרי גלם ותוצ"ג, פרויקטים בפיתוח, השקעות, משא ומתן בתהליך).
  • הגדרת הבעיות העיקריות בעסק ותיעדוף נכון של האיומים על שרידות העסק.
  • בחינת דרכי פעולה אפשריות.
  • הכנת תכנית פעולה שמטרתה בלימה ומניעת התרחשות המשבר העסקי ויציאת המצב מכלל משליטה. השלב הראשון בתכנית זו הינו הכנת תחזית תזרים מזומנים ומעבר לניהול תזרים על בסיס יומי.
  • ארגון הצוות לטיפול במשבר והגדרת המשימות והסמכויות לכל חבר בצוות.
  • ניהול המשבר (התמקדות בעיקר תוך הצמדות לתכנית הפעולה, קביעת שיטת לניהול תכנית הפעולה, הכנת מענים למצבים העשויים להתפתח וליצור איום חדש).
  • הערכת מצב של האירועים והתגובות ובחינת הצורך בשינוי והתאמת התכנית לשינויים במצב.
  • הפיכת המשבר להזדמנות עיסקית.

מאמרים נוספים