אבחון עסקי

מהו אבחון עסקי?

אבחון עסקי הוא תהליך בדיקה יסודי של התנהלות העסק. האבחון העסקי נועד ליצור תמונה ברורה ועדכנית של המצב העסקי לצורך בניית תוכנית עבודה לקבלת החלטות והתוויית דרכים לשיפור הארגון והפיתוח העסקי.

איך מבוצע תהליך האבחון העסקי

האבחון ממפה וסוקר את הפעילויות המרכזיות בעסק , מתבסס על מידע שנאסף מדוחות ושיחות עם המנהלים והממונים על התהליכים העסקיים, בחינת דוחות עסקיים ופיננסים כמו דוחות תקופתיים, מאזני בוחן, דוחות מלאי, ניהול מכירות דוחות ייצור ועוד

דוח האבחון מעלה תמונה ברורה של מצב עדכני של העסק ומציג יתרונות וחסרונות עסקיים, כשלים ובעיות בהתנהלות, נקודות חולשה וחוזק בכל תחום שנסקר וכן מציף את הסיכונים העסקיים והפיננסיים.

במהלך האבחון העסקי ממופים ונבחנים הנושאים הבאים:

  • האם קיימת אסטרטגיה עסקית בעסק
  • האם קיימת תוכנית עסקית
  • מהן פעולות השיווק  והמכירות שהעסק מפעיל
  • מהן פעולות התפעול, רכש וניהול המלאי והאם מבוצעות כראוי
  • האם המבנה הארגוני והעסקת העובדים אפקטיבי
  • האם מערכת המידע יעילה וישימה לעסק
  • האם מתקיים ניהול ותכנון פיננסי תקינים לרבות תזרים מזומנים, מבנה אשראי, תקציב ובקרה, תמחור, סיכונים פיננסים ועוד?

למה משמש האבחון העסקי

בהתאם לתוצאות הנושאים והנתונים שנבחנו ניתן לבנות תוכנית עבודה הנותנת מענה לכל אחד מהנושאים שנסקרו, פתרונות המיועדים לכל נושא הכוללים לוחות זמנים , תוצרים ומדדי בקרה.

האבחון העסקי משמש גם כגורם מרכזי להכנת תוכנית עסקית שמטרתה הגדרת היעדים העסקיים ומטרות העסק.

למי מיועד האבחון העסקי?

האבחון העסקי מיועד לעסקים המעוניינים לשפר תהליכים עסקיים, לשפר את התוצאות העסקיות לשפר רווחיות וצמיחת העסק. האבחון מיועד גם לעסקים שנקלעו לקשיים ארגוניים, תפעוליים או פיננסיים ומעוניים לקבל החלטות ברורות להמשך הדרך.

אבחון עסקי – כחלק מתוכנית עבודה

טקטרנדס הפועלת בשיטת ה solution house  ממקדת את כל המשאבים והמומחיות שצברה במתן פתרונות פונקציונליים ויוצרת ערך מוסף לעסק. הנתונים שעולים באבחון העסקי נבדקים מנותחים בצורה מקיפה עמוקה ויסודית ומשמשים לבניית תוכנית עבודה אפקטיבית.

מאמרים נוספים